Для осіб з порушенням зору

Гладчук О.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності у готельно-ресторанному бізнесі». Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
DOI-адреса:
URL публікації: https://content.e-schools.info/tkhtt/library/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021.pdf

Гладчук О.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції
DOI-адреса:
URL публікації: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2263/1/IDoHaRIF_2021_DonNUET.pdf

Гелецька І.О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Legal sciences: research and european innovations
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/127/3598/7489-1?inline=1

Вишневська Г. Б., Вільчинська Т. П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Вісник Львівського університету
DOI-адреса:
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/395

Вишневська Г.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2018
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUmz_2018_2_4

Вишневська Г.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2014
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUmz_2014_2_15

Вишневська Г. Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2013
Назва видання: Science and education a new dimension / еditor-in-chief : Dr. Xénia Vámos. Budapest
DOI-адреса:
URL публікації: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_philology_i2_issue_11.pdf

Вишневська Г. Б.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (20th January, 2020). Warsaw
DOI-адреса:
URL публікації: https://sciencecentrum.pl/wp-content/uploads/2020/01/MODERN_SCIENTIFIC_CHALLENGES%2023%20%28web%29%20%282%29.pdf

Вишневська Г., Бездіжа А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Журналістика
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль)
DOI-адреса:
URL публікації: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=_PotqNAAAAAJ&citation_for_view=_PotqNAAAAAJ:WF5omc3nYNoC

Вишневська Г. Б., Собчук Т. В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Журналістика
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: European scientific discussions. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (March 28-30, 2021). Rome, Italy
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-28-30.03.21.pdf