Для осіб з порушенням зору

Підтримка та довіра


Привіт!

Ми раді вітати тебе на нашій сторінці!

Галицький фаховий коледж надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без дискримінації, не залежно від громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, а також від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.

Сектор соціально – психологічної підтримки – це особливий простір, створений для самопізнання особистості, розкриття можливостей та ресурсів, допомоги та підтримки в складних життєвих ситуаціях.

У своїй роботі сектор керується Етичним кодексом психолога, основні принципи якого - це прийняття унікальності і цінності кожної людини, індивідуальний підхід, повага та конфіденційність.

Головним завданням соціально-психологічної служби є психологічний супровід навчально-виховного процесу та реалізація низки заходів профілактичного, корекційного та навчально-просвітницького характеру.