Для осіб з порушенням зору

Діяльність центру

Центр здійснює свою роботу згідно Положення про Центр розвитку кар’єри, керуючись при цьому чинним законодавством України, наказами директора, рішеннями Педагогічної ради Коледжу. 


Основними завданнями Центру є:

1. Забезпечення співпраці з місцевими органами виконавчої влади, державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), які можуть виступати потенційними роботодавцями для студентів і випускників Коледжу, з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів і випускників.

2. Запровадження системи зворотного зв’язку Коледжу з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки.

3. Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці, надання відповідних пропозицій керівництву Коледжу.

4. Забезпечення набуття здобувачами освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям освітніх програм, на яких вони здобувають освіту.

5. Налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування випускників.

Основними функціями Центру є:

1. Взаємодія Центру з громадськими молодіжними організаціями, кадровими агентствами, агентствами з працевлаштування, державними та молодіжними центрами зайнятості.

2. Розробка нормативно-договірної документації з приводу працевлаштування студентів, укладання меморандумів про співпрацю і договорів про практику.

3. Ведення бази даних щодо випускників, накопичення банку підприємств, установ та організацій, що виступають потенційними роботодавцями для студентів та випускників. 

4. Здійснення спільно з Державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання.

5. Інформування студентів і випускників Коледжу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності). 

6. Проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює Коледж.

7. Проведення індивідуальних консультацій щодо стратегії пошуку роботи, підготовки резюме, мотиваційних і супроводжувальних листів для направлення роботодавцям та публікації на інтернет-порталах з пошуку роботи, розроблення індивідуальних рекомендацій для успішного працевлаштування на перше робоче місце та проходження інтерв’ю.

8. Організація спільних заходів з питань можливості подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників (екскурсії, Дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, конференції, ярмарки вакансій, Проффести, конкурси на заміщення вакантних посад за замовленням роботодавця, проведення зустрічей з кращими випускниками Коледжу тощо).

9. Організація та проведення навчальних тренінгів та семінарів спільно з працедавцями.

10. Інформування завідувачів відділень та голів ЦК про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників.

11. Надання консультацій випускникам щодо можливостей підвищення кваліфікації з метою покращення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

12. Організація презентацій, семінарів, лекцій та тренінгів щодо технології пошуку першого робочого місця та аналіз їх ефективності.

13. Організація юридичних консультацій щодо працевлаштування здобувачів освіти та випускників.

14. Створення бази даних анкет/резюме претендентів на вільні робочі місця з числа здобувачів освіти та випускників Коледжу.

15. Організація інформаційно-рекламної роботи, спрямованої на анонсування заходів, що проводяться на національному, регіональному та міському рівнях у сфері сприяння працевлаштуванню. 

16. Інформаційна діяльність щодо залучення абітурієнтів на навчання в Коледжі.

17. Налагодження тісної взаємодії з Радою студентів Коледжу, Асоціацією випускників, Радою роботодавців Коледжу, випускниками - потенційними роботодавцями щодо налагодження ділових стосунків для вирішення питань працевлаштування і проходження практики здобувачами освіти Коледжу.

18. Розвиток співпраці з місцевими органами виконавчої влади, державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями або базами практики для здобувачів освіти Коледжу.

19. Здійснення спільних з Державною службою зайнятості дій, направлених на пошук першого робочого місця для здобувачів освіти та випускників Коледжу, а також професійної орієнтації учнівської молоді.