Для осіб з порушенням зору

Науковий сектор


Наукова діяльність –

обов’язкова та невід’ємна складова вищої школи. Освітянська наука як базова й сполучна ланка в системі «навчання, дослідження, інновації» реалізує такі основні функції: інноваційну (створює нові знання, які є основою інновацій) та когнітивну (участь студентів у наукових дослідженнях підвищує рівень якості їхньої підготовки).

Наукова робота у Коледжі сприяє інтеграції наукових досягнень та інновацій в освітній процес, спрямовується на науковий супровід освітніх програм навчання. З метою організації, контролю і координації наукової діяльності та впровадження її результатів в освітній процес та практику створено НАУКОВИЙ СЕКТОР.

Основними завданнями діяльності НАУКОВОГО СЕКТОРУ є:

  • взаємодія з підрозділами Коледжу з питань проектної, дослідницької роботи, практики здобувачів освіти;
  • узагальнення пропозицій та формування рекомендацій з вдосконалення освітніх програм;
  • сприяння активізації публікаційної активності науковців Коледжу передусім в авторитетних міжнародних і національних виданнях;
  • проведення постійного моніторингу публікацій статей науково-педагогічних працівників Коледжу у фахових виданнях;
  • впровадження інноваційних технологій навчання заснованих на дослідженнях;
  • посилення роботи із залучення студентів до виконання наукових досліджень на усіх рівнях. Виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час виробничих практик;
  • залучення студентів до наукової дискусії з проблемних актуальних питань, отримання навичок активних комунікацій, безконфліктного спілкування, ораторського мистецтва;
  • організація досліджень або пов’язаної з дослідженнями діяльності та інноваціями для розробки критичного і творчого світогляду студентства, яка надасть їм змогу відшукати нові рішення для нових викликів;
  • визнання доцільним і всіляко підтримуваним створення та діяльність Ради молодих учених і студентських наукових товариств.