Для осіб з порушенням зору

Спортивний сектор


Фізкультура, спорт – це молодість, краса, здоров’я.


Фізичне виховання – найважливіший засіб розвитку основних фізичних, психофізичних і особистих якостей студентської молоді, необхідних для продуктивної й ефективної діяльності конкурентоздатного фахівця на європейському і світових ринках праці. Фізичне виховання формує здоровий спосіб життя, що постає захистом для молодих людей перед шкідливими та згубними звичками, допомагає досягти довершеності в освоєнні краси та здоров'я власного тіла.

Основна мета фізичного виховання-сприяти формуванню фізичного, психічного, духовного здоров`я студентської молоді, його збереженню і зміцненню, підготовці до майбутньої трудової діяльності

    Основні завдання фізичного виховання в коледжі:
  • формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності
  • формування в студентів основ теоретичних знань, практичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;
  • сприяння у використанні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім`ї;
  • забезпечення в студентів належного рівня розвитку фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;
  • сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;
  • підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах;
  • пропаганда здорового способу життя.

Боротьба за здоровий життя, активний вплив на правильну організацію дозвілля і відпочинку студентів, збереження здоров’я і творчої активності людини – ось першочергові завдання, поставлені тепер перед викладачами фізичної культури і спорту у Галицькому фаховому коледжі.

Збірні команди коледжу з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу
(дівчата і хлопці) беруть активну участь у змаганнях на першість міста, області. Неодноразово студенти коледжу посідали призові місця в змаганнях різного рівня.