Для осіб з порушенням зору

Про вакантні посади

ГАЛИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:


1. Викладача спеціальності «Правоохоронна діяльність» ОП «Правоохоронна діяльність»

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають:
- диплом магістра чи спеціаліста «Правоохоронна діяльність»;
- диплом магістра чи спеціаліста «Правознавство» та диплом кандидата юридичних наук «Кримінальний процес. Оперативно-розшукова діяльність»

2. Викладача спеціальності «Філологія» ОП «Англо-український переклад»

До участі в конкурсі допускаються особи, які мають:
- диплом кандидата філологічних наук із спеціальності «Іноземні мови» або «Перекладознавство»;
- диплом доктора філософії 03 Гуманітарні науки спеціальність 035 Філологія.

 • 2022-2023

 • 2021-2022

  Професора кафедри


  Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


  Доцента кафедри


  Права (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 3 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 25 ставки);

  Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,75 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


  Старшого викладача кафедри


  Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

  Права (1 штатна одиниця на 0, 4 ставки);

  Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

  Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


  Викладача кафедри


  Права (1 штатна одиниця на 0,3 ставки);

  Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

  Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,4 ставки).


  ОСНОВНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

  До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) і володіють державною мовою:

  на посаду професора кафедри:

  • особи, які мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри та/або вчене звання професора, доцента, або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
  • стаж роботи науково-педагогічної діяльності за профілем кафедри не менше 10 років;
  • є авторами (співавторами) наукових і навчально-методичних праць, у тому числі підручників (навчальних посібників), що видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 10 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри;
  • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
  • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

  на посаду доцента кафедри:

  • особи, які мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри та/або вчене звання професора, доцента, або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
  • стаж роботи у закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше 5 років;
  • мають за останні 5 роки не менше 5 опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри *;
  • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
  • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

  *Примітка: для осіб, які мають вчене звання професора науково-методичні, наукові праці можуть бути подані за останні 10 років. Наявність підручників (посібників) за профілем кафедри вважаються опублікованими навчально-методичними, науковими працями.


  на посаду старшого викладача кафедри:

  • особи, які мають науковий ступінь або вчене звання за профілем кафедри;
  • стаж роботи у закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше 2 років;
  • мають не менше 3-х наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри протягом останніх трьох років;
  • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
  • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

  на посаду викладача кафедри:

  • особи, які мають ступінь магістра;
  • мають наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри;
  • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

  Додаткові кваліфікаційні вимоги, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

  • видані монографії за профілем кафедри;
  • опубліковані статті у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science та/або Scopus;
  • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу;
  • навчання або стажування в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва чи інші документи, які це підтверджують;
  • участь у роботі наукових конференцій (конгресів, симпозіумів, семінарів), проведених у країні, що входить до (ОЕСР) та/або Європейського союзу.

  Перелік документів щодо оформлення справи претендента на заміщення вакантної науково-педагогічної посади

  Особи, які вперше беруть участь у конкурсі, подають такі документи (відповідно до кваліфікаційних вимог претендента):

  1. заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Коледжу, написану власноруч (зразок 1);
  2. заповнений особовий листок з обліку кадрів;
  3. автобіографію;
  4. дві фотокартки розміром 3 см × 4 см;
  5. копії документів про: повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, стажування, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи) (за необхідністю), засвідчені нотаріально чи відділом кадрів Коледжу;
  6. ксерокопію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену особисто;
  7. ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
  8. список наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України або у закордонних виданнях (за необхідністю).

  Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.

  За більш детальною інформацією звертайтесь до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола або у відділ кадрів коледжу за адресою: м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15.   

  Термін подачі заяв  з 08.07.2021р. по 08.08.2021р.

  Термін проведення конкурсу з 09.08.2021р. по 25.08.2021р.

  Документи подавати за адресою: м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15, відділ кадрів. Телефон для довідок 0352 52 76 11


  Тернопільська міська рада оголошує конкурс на заміщення посади директора Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола

  Вимоги до претендентів на посаду: - громадянство України; - вільне володіння державною мовою; - науковий ступінь; - вчене звання (за наявності); - стаж роботи на посадах педагогічних (науково-педагогічних )працівників не менше 10 років.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають в управління освіти і науки Тернопільської міської ради (м.Тернопіль, бульвар Шевченка,1, каб. 23) такі документи: - заяву про участь у конкурсі на ім’я міського голови, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою ст.42 Закону України «Про вищу освіту»; - особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4; - автобіографію; - копію документа про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (за наявності); - довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000р. №1465; - довідку про наявність або відсутність судимості; - копію паспорта, засвідчену претендентом; - копію трудової книжки та / або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; - копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; - засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я міського голови, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою ст.1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014р. №563 «деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

  Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

  Прийом документів для участі в конкурсі становить два місяці з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.>

  Про час і місце проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

  Довідки за телефоном: 52-57-02; 52-56-94, ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  indexОголошення