Для осіб з порушенням зору

Сектор міжнародної співпраці


Міжнародна інтеграція – один із пріоритетних напрямків освітньої діяльності Коледжу. Розвиваючи існуючі та встановлюючи нові контакти з міжнародними партнерами, Коледж вирішує комплекс завдань, пов’язаних із навчально-методичною та науково-дослідною роботою, розвитком мобільності студентів та викладачів, покращенням матеріально-технічної бази.

Основними пріоритетами міжнародного співробітництва є:

  • розбудова співпраці з випускниками Коледжу, які працюють в міжнародних компаніях в Україні та за кордоном;
  • заохочення та підтримка викладацьких ініціатив з питань участі у міжнародних інноваційних проєктах;
  • формування глобальної компетентності сучасної молодої людини, здатної навчатися і працювати з людьми з різного мовного і культурного середовища;
  • розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі освіти, науки, культури та спорту;
  • вивчення кращих практик іноземних партнерів в реалізації освітніх програм підготовки фахівців аналогічних тим, за якими здійснюється підготовка у Коледжі;
  • сприяння зростанню участі співробітників та студентів у програмах міжнародної академічної мобільності.

indexМіжнародна проєктна діяльність коледжу у реалізації завдань професійної освіти (2018-2019р.р.)