Для осіб з порушенням зору

Кузик В.М., Продан Т.І., Івасьєв С.В., Слєпцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Збірник матеріалів науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Кібербезпека та комп’ютерно-інтегровані технології» КБКІТ-(2022)
DOI-адреса:
URL публікації: http://scs.wunu.edu.ua/?page_id=869

Ляшенко О.М., Дума Л.В.,Бажанова Н.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. Том 31 (70). № 4.
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_70_4/31_70_4_2/24.pdf

Муха Р.А.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2018
Назва видання: Ефективна економіка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/33.pdf