Для осіб з порушенням зору

Цетнар О., Муха Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2023
Назва видання: Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку: збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 8-9 грудня 2022 р.) / за заг. ред. Н.В. Маковецької, Л.В. Безкоровайної. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. 222 с.
DOI-адреса:
URL публікації:

Гладчук Оксана, Островська Галина

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2022
Назва видання: Трансформація бізнесу для сталого майбутнього: дослідження, діджиталізація та інновації: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 23–24 листопада 2022 р.).
DOI-адреса:
URL публікації: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/39227/1/Zbirnyk_ICBuTS_2022.pdf

Гайда О. М., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
DOI-адреса: https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-1-23
URL публікації: http://aphn-journal.in.ua/archive/44_2021/part_1/23.pdf

Гайда О. М., Капітан В. С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Львівський національний університет імені Івана Франка. Освітній альманах. Збірник наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/osvitnij-almanah

Гайда О. М., Собчук Т.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Львівський національний університет імені Івана Франка. Освітній альманах. Збірник наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/osvitnij-almanah

Банах С. В., Добровольська С. Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/08/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-8-10.08.21.pdf

Гайда О. М., Капітан В. С.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Освітній альманах
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Osvitniy-almanakh_-4_2021_1-1-1.pdf

Гайда О. М., Собчук Т. В.,

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Освітній альманах збірник студентських наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Osvitniy-almanakh_-4_2021_1-1-1.pdf

Денисовський М. Д., Федчак І. А.

Вид публікації: Монографія
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2018
Назва видання: Сутність та профілактика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітніх і малолітніх : посібник / М. Д. Денисовський, І. А. Федчак. – Львів, Тернопіль : ЛьвДУВС, 2018. – 132 с.
DOI-адреса:
URL публікації: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1161/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C.%D0%94.%2C%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%86.%D0%90..pdf

Самойлова І.А.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Підприємництво, господарство і право №3
DOI-адреса:
URL публікації: