Для осіб з порушенням зору

Слабіцька Н.В., Зайкіна І.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Моделювання та конструювання промислових виробів
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ, ТЕКСТИЛЬНОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF APPAREL, TEXTILE & FOOD INDUSTRY)»
DOI-адреса:
URL публікації: http://tksv.khnu.km.ua/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija_molodikh_vchenikh_ta_studentiv_2021/

Анотація

Дизайн як соціальний феномен тісно пов’язаний з категорією «діяльність». Аналіз свідчить про те, що діяльність – це відношення людини до оточуючого світу, перетворення та підкорення його; цілеспрямована, раціонально усвідомлена діяльність, розвиток як людини, так і суспільства.
Метою дизайну може виступати розв’язання проблем проектування від найменшого елементу конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. У зв’язку з різким зростанням населення планети, ще однією метою дизайну стає соціальна привабливість. Тобто дизайн стає інструментом комунікації між людиною та об’єктом дизайну.
Дизайн є проектною діяльністю і пов’язаний з культурою нового типу – проектною культурою, що об’єднала науково-технічну та гуманітарну культури. Дизайн одягу – один з напрямків дизайн-діяльності, метою якого є проєктування одягу як одного з елементів предметного середовища, що задовольняє відповідні матеріальні та духовні потреби людини.

Додаткова інформація

Ключові слова
суб’єкт дизайн-діяльності, об’єкт дизайн-діяльності, предметне середовище, зручність експлуатації продукту, зручність обслуговування, зовнішні якості продукту, робота з брендом, комп’ютерна сфера, програмне забезпеченя, точні лекала, технічні малюнки, Adobe Photoshop, Xara Designer Pro, Corel DRAW, Clo3D

Файл

Дизайн-проєктна діяльність у сфері розробки промислових виробів.pdf
1412 переглядів Поділитися: