Для осіб з порушенням зору
-->

Презентація каталогу вибіркових освітніх компонент на 2024-2025 н.р. здобувачам освіти за освітньо-професійними програмами «Геодезія та землеустрій» та «Фінансова аналітика»

Здобувачі освіти за освітньо-професійними програмами «Геодезія та землеустрій» та «Фінансова аналітика» ознайомилися з процедурою формування індивідуальної освітньої траєкторії та алгоритмом здійснення вибору освітніх компонент на 2024-2025 н.р.

Завідувачка відділення сфери послуг Світлана Добровольська звернула увагу, що вибіркові освітні компоненти – це освітні компоненти, які вводяться закладом освіти з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти, посилення їх конкурентоспроможності на ринку праці; дають можливість здобувачу освіти вибудувати власну освітню траєкторію навчання, здобути додаткові результати навчання в межах формування загальних та/або фахових компетентностей.

Голова циклової комісії геодезії, фінансів та загальноекономічних дисциплін Оксана Вавричук презентувала каталог вибіркових компонент та ознайомила зі всіма етапами їх вибору.

Викладачі циклової комісії детально охарактеризували мету та завдання, змістове наповнення вибіркових компонент, вказали на їх актуальність та практичну спрямованість з позицій розвитку відповідної галузі. Здобувачі освіти мали змогу задати уточнюючі запитання щодо особливостей запропонованих вибіркових компонент.