Для осіб з порушенням зору
-->

Здобувачі освіти успішно завершили онлан-курс "Інженер БПЛА. Базовий курс"

Ідея безперервної освіти є сучасним трендом, тому освітній процес студентів спеціальності "Геодезія та землеустрій" відбувається не лише в аудиторіях коледжу, а й на різноманітних онлайн-платформах, зокрема Prometheus, для реалізації неформального навчання.

Здобувачі освіти успішно завершили онлан-курс "Інженер БПЛА. Базовий курс". Великої популярності за останні роки в геодезії, фотограмметрії, геоінформатиці, архітектурі та промисловості набуло використання технології дронів. Перш за все тому, що використання безпілотників дозволяють скоротити час польових робіт и при виконуванні задач топографічного картографування, створенні ЦММ та ЦМР, ортофотопланів, 3D-моделюванні об’єктів місцевості та інспектуванні промислових об'єктів. 

Таким чином, неформальне навчання дозволяє студентам і викладачам набути нових компетентностей та збагатити освітній процес цікавим досвідом неординарних лекторів.