Для осіб з порушенням зору
-->

Практична підготовка здобувачів освіти за участю стейкхолдерів ТОВ «Західне земельне агентство»

Стейкхолдери ТОВ «Західне земельне агентство» беруть активну участь у практичній підготовці майбутніх фахівців із геодезії, що поєднує в собі принципи як знаннєвої, так і практико-орієнтованої парадигми, сукупність яких дає можливість зберегти фундаментальність фахової передвищої освіти в опорі на накопичення досвіду практичної діяльності та сформувати професійно мобільного фахівця.