Для осіб з порушенням зору
-->

Демонструємо результати навчання під час захисту лабораторних робіт

Підсумкове заняття з дисципліни «Тестування в системах інтернету речей» відбулось 8 листопада 2023 року у лабораторії технологій «розумного» дому на базі ТОВ ТІ-СПАРК під керівництвом викладача-практика, сертифікованого тестувальника Катерини Корнєєвої. Здобувачі освіти ОПП «Інженерія Інтернету речей» мали можливість в процесі публічного захисту лабораторних робіт продемонструвати фахові компетентності: здатність тестувати, діагностувати та обслуговувати апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії, аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати прийняті рішення.

Слід відмітити, що в процесі виконання та захисту лабораторних робіт студенти мали змогу оволодіти і такими необхідними для майбутніх фахівців Soft Skills, як робота в команді, застосування знань у практичних ситуаціях, оформлення отриманих робочих результатів у вигляді презентацій, науково-технічних звітів, що є особливо важливим для майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії.