Для осіб з порушенням зору
-->

Академічна доброчесність

Оскільки дотримання принципів академічної доброчесності впливає на репутацію навчального закладу або установи, де навчається чи працює студент, педагог чи науковець , важливим є роз’яснити поняття доброчесності та як саме дотримуватися її принципів.

З такою метою 4 жовтня було проведено зустріч здобувачів освіти спеціальності «Філологія» з керівником сектору АД Олександрою Чубей на тему "Академічна доброчесність є способом змінити заклад і світ в цілому", яка зупинилася на понятті доброчесності , видах порушення академічної доброчесності та способах їх перевірки. Студенти ознайомилися зі структурою відділу академічної доброчесності в коледжі, спробували знайти відповідну інформацію на сайті коледжу, дізналися, куди можна подати заявку про недоброчесні дії щодо них.

Здобувачі освіти ознайомилися з роботою сервісу UNICHECK, яка здійснює перевірку на плагіат та унікальність дипломних та курсових робіт здобувачів.

Як підсумок зустрічі майбутні перекладачі підписали Декларацію про дотримання доброчесності здобувачем вищої та фахової передвищоі освіти у Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола.