Для осіб з порушенням зору
-->

Знайомство з переліком вибіркових дисциплін ОП

Сьогодні здобувачі освіти спеціальності «Філологія» мали можливість ознайомитися з переліком вибіркових дисциплін ОП «Германські мови та літератури (англо-український переклад)». Викладачі Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола детально охарактеризували мету, очікувані результати ,змістове наповнення та переваги кожної дисципліни, представили різноманітні цікавинки. В ході дискусії студенти змогли отримати вичерпні відповіді на поставлені ними запитання щодо теоретичної та практичної частин дисциплін вільного вибору. Вибіркова складова начального плану призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, тому процес самостійного вибору є дуже важливим для підготовки сучасного кваліфікованого фахівця та є однією з складових студентоцентрованого підходу. Щиро дякуємо викладачам ТНПУ ім. В. Гнатюка кандидату філологічних наук, завідувачу кафедри теорії і практики перекладу Тетяна Цепенюк та асистенту кафедри теорії і практики перекладу Marta Zabolotna за участь в зустрічі.