Для осіб з порушенням зору
-->

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області.

На базі Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола 8 червня 2023 року відбулось засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області у вигляді онлайн конференції на тему «Інформаційні технології як ефективний інструмент забезпечення якості освітнього процесу» із використанням сервісу Google Meet.

У роботі відеоконференції взяли участь понад 40 представників від 16 навчальних закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області.

https://xmind.works/share/k7SCxJvv

З готовністю відгукнулись на запрошення взяти участь в роботі засідання та виступити з доповідями канд. педагогічних наук доцент, завідувачка кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Г.Р. Генсирук, канд. педагогичних наук, доцент кафедри педагогики і методики початкової та дошкільної освіти, голова комісії з внутрішнього забезпечення якості освіти ТНПУ імені Володимира Гнатюка М.М.Бойко та канд. технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ імені Івана Пулюя Ю.З.Лещишин.

Із вітальним словом до учасників засідання звернулись методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області І.Б. Лещик та заступник директора з навчально-методичної роботи Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола М.Л.Глинська. Було висвітлено актуальні питання організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти та високо оцінено роботу методичного об’єднання.

Голова методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій О.Б.Посвятовська звернула увагу на основні моменти роботи МО в поточному навчальному році, окреслила перспективи та ознайомила учасників із порядком проведення засідання.

Завідувачка методичним кабінетом Н.З.Кульчинська детально проаналізувала систему оцінювання в забезпеченні якості освітнього процесу та акцентувала увагу на процедурах забезпечення якості оцінювання у коледжі.

Голова комісії з академічної доброчесності О.О.Чубей акцентувала увагу на академічній доброчесності як важливої складової забезпечення якості освітнього процесу.

Викладачка ЦК інформатики та комп’ютерних технологій О.Я.Слєпцова поділилась досвідом використання сервісу Unicheсk при дотриманні принципів академічної доброчесності.

В доповіді викладач Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола О.Б.Сиротюк узагальнила практику використання різнопланових опитників в навчальному процесі, представила та проаналізувала сучасні інструменти для проведення опитувань. В ході виступу було продемонстровано окремі приклади опитувальників. А саме опитувальники для моніторингу технічної готовності учасників освітнього процесу та рівня самооцінювання знань студентів з освітнього компоненту “Інформатика”. Також з учасниками методичного об'єднання організовано інтактив з метою демонстрації ефективності використання опитувальників в освітньому процесі.

Цікаво та змістовно відповідно до власного досвіду висвітлили питання використання Інтернет сервісів в навчальному процесі канд. педагогичних наук, викладач інформатики Фахового коледжу КОГПА імені Тараса Шевченка І.М.Галаган та студенти 3 курсу спеціальності Інформатика КОГПА імені Тараса Шевченка В,Р.Шевчук та А.В.Григорчук.

Заслухані на засіданні доповіді та їх подання в повній мірі розкривали суть обраних для представлення тем в межах загальної теми засідання.

Наприкінці засідання викладачі Н.Г.Гавришків, Л.І.Меленчук, О.Б.Посвятовська представили розроблені ними навчальні посібники. отримали від членів методобьєднання схвальні відгуки та рекомендацію до друку.

Під час проведення засідання було проведено анонімне опитування учасників на предмет методичного забезпечення дисциплін, що вони викладають в теперішніх умовах дистанційного та змішаного навчання.

На завершення тригодинної плідної праці було проведено анкетування членів МО на предмет їх участі у заходах науково-методичного спрямування та друкуванні своїх статей, тез на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях. При обговорені результатів було висунуто ряд пропозицій щодо заходів по активізації роботи членів МО у поширенні передового педагогічного досвіду.

За результатами роботи для учасників відповідно їх участі в роботі засідання готуються сертифікати та подяки за активну участь з розміщенням на сайті Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області.

Завдячуючи підтримці адміністрації Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, відповідальній роботі викладачів ЦК інформатики та комп’ютерних дисциплін та технічного персоналу комп’ютерних лабораторій 1 корпусу захід пройшов на високому науково-методичному та технічному рівнях, про що свідчать схвальні відгуки учасників засідання.