Для осіб з порушенням зору
-->

До уваги науковців, які працюють в галузі медій, книговидання, комунікаційних технологій!

Шановний авторе,
редколегія наукового часопису «Галицькі студії. Комунікативістика» запрошує Вас до співпраці і дякує за увагу до нашого видання.

Часопис приймає наукові статті від авторів, які цікавляться проблемами журналістики, видавничої справи, редагування, комунікаційних технологій, історією масовокомунікаційних процесів.

Редакція рішуче відкидає хоч і поодинокі, але агресивні заклики деяких вчених сегрегувати проблематику наукових досліджень, впроваджуючи поділ наукових проблем на ті, які їм подобаються, і ті, які не подобаються. Редакція, впроваджуючи політику дослідницької свободи, поважає вибір кожним вченим власних наукових інтересів і залишає поза рамцями своєї практики упереджено-персоніфікований підхід до наукових уподобань авторів статей.

Редакція залишає за собою право проводити літературну правку рукопису.

Автор (автори) відповідає (відповідають) за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому (їм) особисто, за коректне цитування джерел та посилання на них.

Тематичні рубрики наукового часопису «Галицькі студії. Комунікативістика»:

Медії.

Книги.

Технології.

Історія.

Рекомендації щодо технічного оформлення статті.

Просимо авторів:

1) оформляти статтю у текстовому редакторі Word for Windows, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Береги: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм при абзацному відступі 1,25 см;

2) сторінки не нумерувати;

3) оформляти текст у такому порядку:

а) індекс УДК;

б) назва статті (великі літери);

в) ім’я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів);

г) науковий ступінь, вчене звання;

ґ) посада, місце роботи;

д) номер ORCID;

е) анотація та ключові слова українською і англійською мовами з перекладом назви і прізвища (прізвищ) автора (авторів) обсягом не менше 1800 друкованих знаків кожна;

4) таблиці та ілюстрації нумерувати послідовно арабськими цифрами; примітки до таблиць подавати тільки в тексті; ілюстрації підписувати знизу ілюстрації; підписи до таблиць та ілюстрацій центрувати;

5) рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовувати» в основний текст статті і додавати у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR;

6) перелік цитованої літератури укладати за порядком посилання у тексті; слово «Література» виділяти жирним шрифтом. При оформленні списку літератури просимо дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»;

7) наприкінці статті розмістити транслітеровану версію літератури (Refrences); оформлену згідно з угодами APA (American Psychological Association) (не лише транслітерація, а й англійський переклад);

8) врахувати обсяг статті: від 0,5 до 1,0 авт. арк. (20-40 тисяч знаків з пробілами).

Рекомендації щодо рубрикаційного оформлення статті.

Просимо авторів оформляти статтю у такому порядку:

1) вступ (Introduction);

2) методологія проведення дослідження (Materials and methods);

3) результати (Disscussion);

4) висновки і перспективи подальших розвідок (Results).

Прохання матеріали надсилати на мейл:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Статті друкуються безкоштовно.

Статті не рецензуються.

Дякуємо!

indexПриклад оформлення статті