Для осіб з порушенням зору
-->

Майстер-клас підготовки фахівців сфери автомобільного транспорту

У підготовці фахівців сфери автомобільного транспорту особливу роль відіграє формування практичних навиків, що є основою для набуття необхідних фахових компетентностей.

Заняття формування таких навичок вимагають спеціальних кабінетів та лабораторій, специфічного обладнання та професійних інструментів. Показовим у цьому контексті відбувся майстер-клас викладача Кузіва І.С., який продемонстрував можливості використання кабінету електроматеріалознавства. Зокрема, роботу робочих стендів із змінними платами для виконання різноманітних лабораторно-практичних робіт з фізики та електротехніки.

Обладнання кабінету дозволяє на належному рівні вивчати теми: електричний струм, паралнльне та послідовне з’єднання, що допомагають досліджувати несправності електричних кіл, потужності приладів, тощо. Використання даного обладнання допомагає вчення наблизити вивчення тем до реальних практичних умов.

У сучасних реаліях неможливо уявити освітній процес без використання інформаційних технологій. Іван Степанович ознайомив присутніх із можливостями програми «Лабораторний симулятор», яка дозволяє відтворювати реальні фізичні процеси у віртуальній формі.