Для осіб з порушенням зору
-->

Студенти та викладачі відділення комп’ютерних технологій відвідали кафедру кібербезпеки Західноукраїнського національного університету

1 грудня 2022 року студенти та викладачі відділення комп’ютерних технологій відвідали кафедру кібербезпеки, Західноукраїнського національного університету.

Колектив кафедри разом з її керівником доктором технічних наук, професором Василем Яцківом ознайомив наших майбутніх випускників із особливостями навчання на освітній програмі «Кібербезпека» та матеріально-технічною базою факультету комп’ютерних інформаційних технологій. Цікаво було дізнатись про актуальність даної ОПП на ринку освітніх послуг та перспективи працевлаштування випускників.

Завідувач кафедри наголосив, що сьогодення диктує попит на фахівців із захисту конфіденційності, цілісності і доступності обчислювальних пристроїв і мереж, програмного забезпечення і, найголовніше, даних та інформації. Водночас зростає гостра потреба у таких спеціалістах і враховуючи активне впровадження ІоТ в усі сфери життя суспільства.

Наші викладачі разом із викладачами кафедри визначили коло спільних інтересів, зокрема, співпрацю у науковій роботі (публікації у Збірнику матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», а також узгодили кандидатуру Наталії Стефурак, завідувача відділення комп'ютерних технологій, кандидата фізико-математичних наук на члена редакційної колегії даного видання), проведенні спільних семінарів, майстер класів, поділились досвідом організації змішаної форми навчання, зокрема з використанням інформаційнo-навчального середовища MOODLE.