Для осіб з порушенням зору
-->

Математична освіта у розрізі сучасних вимог. Комплексна підготовка до ЗНО-2022

31 січня 2022 року викладачі математики циклової комісії взяли участі у тренінгу на тему «Математична освіта у розрізі сучасних вимог. Комплексна підготовка до ЗНО-2022».

Шайнюк Юрій Чеславович, заступник директора з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти ТОКІППО, привітав учасників заходу та ознайомив викладачів із порядком проведення у 2022 році державної підсумкової атестації у форматі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти. Особливу увагу доповідач звернув на терміни та умови проведення атестації, права і обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання, офіційні інформаційні ресурси. Юрій Чеславович повідомив про можливість участі здобувачів освіти у пробному тестуванні, що дозволить учасникам завчасно ознайомитися з процедурою проведення ЗНО, навчитися працювати з тестовими зошитами та бланками відповідей, спробувати раціонально розподіляти час на виконання завдань сертифікаційної роботи.

У ході тренінгу учасники розглянули ряд актуальних питань, які охоплювали комплекс заходів, проведення яких забезпечить якісну підготовку студентів закладів фахової передвищої освіти до ДПА з математики у 2022 році.

Для успішного складання ДПА/ЗНО велике значення має не лише високий рівень володіння навчальним матеріалом, але й психологічна готовність випускників до участі в іспиті. Завідувач кафедри педагогіки, психології та інклюзивної освіти, кандидат педагогічних наук Кавецький Віктор Євгенович звернув увагу викладачів на психологічні чинники та формування досвіду психологічної готовності учнів до складання ЗНО; вміння організовувати роботу з учнями для розв’язання даної проблеми. Учасники заходу обговорили основні чинники, з якими зустрічаються випускники під час підготовки та у ході складання зовнішнього незалежного оцінювання, виробили ряд рекомендацій щодо ймовірних шляхів формування психологічних якостей, умінь і навичок у здобувачів освіти, які сприятимуть підвищенню ефективності підготовки та проходження ЗНО.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та методології освіти Бабовал Надія Ростиславівна зосередила увагу викладачів на академічну доброчесність та важливість її дотримання усіма учасниками освітнього процесу. Зокрема, Надія Ростиславівна навела приклади, які ілюструють порушення академічної доброчесності та охарактеризувала засоби, якими послуговуються для виявлення порушень стандартів етичної поведінки. Науковець ознайомила учасників з основами академічної доброчесності, порекомендувала як сформувати передумови для впровадження принципів академічної доброчесності в систему роботи викладача.

Про ключові особливості підготовки студентів закладів передвищої фахової освіти до складання ДПА у формі ЗНО з математики розповіла учасникам методист відділу методики навчальних предметів та професійного розвитку педагогів Іванюк Тетяна Георгіївна. Методист ознайомила викладачів із загальними характеристиками сертифікаційних робіт рівня стандарту (субтесту) та профільного рівня, програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики, критеріями оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Тетяна Георгіївна звернула увагу колег на організацію повторення вивченого та зупинилась на методичних підходах підготовки учнів до успішного складання ДПА з математики. На прикладах завдань минулорічних сесій ЗНО з математики методист зазначила ключові акценти, на які потрібно звернути увагу учасників тестування, щоб уникнути прикрих помилок під час роботи над завданнями. Спікер навела приклади задач, які викликають особливі труднощі у випускників.

Стельмащук Людмила Володимирівна, голова методичного об’єднання викладачів математики фахової передвищої освіти, викладач відокремленого структурного підрозділу "Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя", кандидат фізико-математичних наук, звернула увагу учасників на формування рефлексивних здібностей для забезпечення високої продуктивності інтелектуальної діяльності викладача за рахунок активізації особистісних ресурсів та рефлексивної діяльності, системи особистісних умінь та формування системи завдань, спрямованих на саморозвиток.

Захід пройшов у формі діалогу: учасники ставили організаторам запитання, обговорювали ефективні підходи до організації навчального процесу з математики, обмінювались думками. У ході дискусії викладачі отримали вичерпні відповіді на проблемні запитання.

Матеріали тренінгу розміщено у віртуальному методичному кабінеті «Педагогічна майстерня математики».