Для осіб з порушенням зору

241 Готельно-ресторанна справа. Освітня програма «Готельно-ресторанна справа»

 • Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа
 • Освітня програма Готельно-ресторанна справа
 • Ступінь вищої освіти: бакалавр

Готельно-ресторанна справа – одна з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки. Фахівці з готельно-ресторанної справи займаються організаційно-управлінською, господарською, комерційною, інвестиційною та науково-дослідною діяльністю у сфері ресторанного, готельного господарства та виставкової діяльності. На ринку праці попит на фахівців готельної і ресторанної галузі постійно зростає, як у світі так і в Україні загалом, а також Тернопільщини зокрема, що вимагає підготовки фахівців високого рівня.

Терміни навчання

 • 3 роки 10 місяців на базі 11 класу
 • 1 рік 10 місяців на базі ОКР молодшого спеціаліста

Форма навчання: денна, заочна

 

Вступ на основі 11 класу

Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022

 • Українська мова
 • Математика
 • Історія України

Вступ на основі ОРК молодшого спеціаліста
Сертифікати ЗНО 2019-2021 / НМТ 2022

 • Українська мова і література, Математика - на місця регіонального замовлення
 • Українська мова та література, будь-який інший предмет – на місця за кошти фізичних і юридичних осіб

Що я буду вивчати?

Дисципліни професійного спрямування:

 • Організація готельного господарства
 • Організація ресторанного господарства
 • Управління розвитком готельно-ресторанного комплексу
 • Бухгалтерський облік та звітність підприємств готельно-ресторанного бізнесу
 • Управління проєктами в готельно-ресторанному комплексі
 • Правове регулювання діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
 • Менеджмент та маркетинг готельно-ресторанного господарства
 • Зарубіжний сервіс
 • Етнічні кухні
 • Готельна індустрія України
 • Менеджмент персоналу готельно-ресторанного підприємства
 • Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві
 • Фінансове забезпечення діяльності підприємств готельно-ресторанного комплексу
 • Управління витратами та цінова політика готельно-ресторанного комплексу
 • Організація виставкової та ярмаркової діяльності
 • Курортологія

Де я зможу працювати та на яких посадах?

Спеціалісти з готельної і ресторанної справи спроможні очолювати роботу:

 • у готельних та туристичних комплексах різних типів (мотелях, кемпінгах, хостелах), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях;
 • у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе і т.д.), працювати у їх структурних підрозділах.

Ким я зможу працювати та на яких посадах?

Після завершення навчання випускники мають перспективи працевлаштування на таких посадах:

 • Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління
 • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 
 • Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • Менеджери (управителі) в готелях та та інших місцях розміщення
 • Менеджери (управителі) у готельному господарстві
 • Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
 • Менеджер (управитель) систем харчової безпеки 
 • Менеджери (управителі) в ресторанах
 • Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях
 • Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • Фахівець із готельного обслуговування
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Ресторатор
 • Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси тощо)
 • Фахівець із готельної справи
 • Фахівець із ресторанної справи
 • Фахівець із санаторно-курортної справи
 • Фахівець із конференц-сервісу
 • Фахівець з побутового обслуговування
 • Адміністратор (господар) залу
 • Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості
 • Фахівець із якості
 • Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
 • Фахівець із організації дозвілля 
 • Організатор з персоналу

Де я зможу продовжити навчання?

Можливість продовження навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти у:
 • Тернопільському національному педагогічному ніверситеті імені Володимира Гнатюка
 • Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя
 • Тернопільському національному економічному університеті