Для осіб з порушенням зору

Левкович М.Г., Чорній Л.Н., Яцишин В.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Транспорт
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 24–25 листоп. 2021.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. Т. 1. С.69-70.
DOI-адреса:
URL публікації: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36437/2/MNPK_2021v1_Levkovych_M_G-Forecasting_the_durability_69-70.pdf

Шендирук Н.М.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інформаційно-методичний збірник навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Тернопільській області , 2021
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.nmcpto.te.ua/wp-content/uploads/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2021.pdf

Машковська С.П., Павленко Л.Л., Джуренко Н.І.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Біологія
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження» (м. Харків, 2 квітня 2021 р)
DOI-адреса:
URL публікації: https://cnc.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/materiali-konferencii.pdf

Павленко Л.Л.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Біологія
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах» (м. Дніпро, 21 лютого 2021 року).
DOI-адреса:
URL публікації: https://www.institut-zerna.com/library/repozitariy/docs/materialy-konf/materiali-vseukrainskoi-naukovo-praktichnoi-konferentsii-2021-rik.PDF

Самойлова І. А., Зубик А.Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B05-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_1.pdf

Самойлова І.А., Скиба В.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Міжнародна науково - теоретична конференція (17 грудня 2021) Сідней, AUS
DOI-адреса:
URL публікації: https://doi.org/10.36074/scientia-17.12.2021

Самойлова І. А., Зубик А. Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B05-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_1.pdf

Яремчук О.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2010
Назва видання: Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки
DOI-адреса:
URL публікації: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12989/Yaremchuk_Pobudova_kohnityvnoi_modeli_staloho_rozvytku.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Гелецька І.О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Legal sciences: research and european innovations
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/127/3598/7489-1?inline=1

Муха Р.А., Дзвонка О.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної наук.-практ. інтернет- конф.
DOI-адреса: doi.org/10.46489/IDOHAR-310509
URL публікації: https://www.oktanprint.cz/p/innovative-development-of-hotel-and-restaurant-industry-and-food-production-2/