Для осіб з порушенням зору

Колісник Т.Б., Західна Ю.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
DOI-адреса:
URL публікації: https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2020/Conferencia_mat_20201029.pdf

Баб'юк М.П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2016
Назва видання: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород. Випуск 33. Т. 1
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvuzhpr_2016_38(1)__19

Баб'юк М.П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2016
Назва видання: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №1
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzizvru_2016_1_14

Кулик А. М., Бриндзя З. Ф.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", №1
DOI-адреса: doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5632
URL публікації: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.inter-nauka.com/uploads/public/15814157308770.pdf

Баб'юк О.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2017
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка №4
DOI-адреса: https://doi.org/10.25128/2415-3605.17.4.23
URL публікації: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/127798/122620

Гелецька І. О., Маркевич Р. М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), 09.10.2020. Лісабон, Португалія
DOI-адреса: https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.17
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/5017/4973

Скакальська В., Шендирук Н.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Видавнича справа та редагування
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: Збірник наукових тез: за матеріалами студентських наукових читань. Навчально-практична майстерня редакційно-видавничих технологій Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Тернопіль, 2021
DOI-адреса:
URL публікації: http://gi.edu.ua/images/document/science/04_21.pdf

Парфенюк Х., Вавричук О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Готельно-ресторанна справа
Рік навчання на ОП: 2
Назва видання: Збірник наукових тез: за матеріалами студентських наукових читань. Навчально-практична майстерня редакційно-видавничих технологій Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола. Тернопіль, 2021
DOI-адреса:
URL публікації: http://gi.edu.ua/images/document/science/04_21.pdf

Парфенюк Х.І.

Вид публікації: Курсова робота (проєкт)
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Готельно-ресторанна справа
Рік навчання на ОП: 1
Назва видання: Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола
DOI-адреса:
URL публікації:

Маркевич Р. М., Гелецька І. О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 1
Назва видання: Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), 09.10.2020. Лісабон, Португалія
DOI-адреса: https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v4.17
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/5017/4973