Загальна інформація


Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола – це заклад динамічного розвитку, у якому, шануючи традиції, крокують у ногу з інноваціями.

Навчальний заклад засновано у вересні 1997 року у переддень свята Другої Пречистої та Дня міста. До відкриття були причетні три достойні В’ячеслави: ректор Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховецький, тодішній міський голова В’ячеслав Негода та народний депутат В’ячеслав Чорновіл.

Із січня 2003 року Галицький коледж носить ім’я патроната закладу – В’ячеслава Чорновола. Справжньою перлиною коледжу є присвячений йому зразковий музей. У жовтні 2011 року при Галицькому коледжі створено структурний підрозділ – гімназію «Гармонія».

Найціннішим оберегом для студентської спільноти є храм Пресвятої Богородиці, зведений у травні 2015 року на території навчального закладу. На подвір’ї студентської церкви уже традиційно щороку збираються першокурсники і випускники, аби отримати благословення на подальше навчання чи успішне продовження обраного життєвого шляху.

Коледж має свої традиції. За роки його існування накопичено значний досвід педагогічної майстерності із базових дисциплін, сформувався численний творчий науково-педагогічний колектив однодумців, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців із різних спеціальностей та професій. Тут створені умови для особистісного і професійного розвитку: оснащені новітні лабораторії, обладнані найновішою технікою комп’ютерні аудиторії, є вільний доступ до інтернет-ресурсів, багата бібліотека.

У жовтні 2017 року коледж відзначив ювілей – 20-річчя. За більш ніж двадцятилітню історію свого існування Галицький коледж дав путівку в самостійне життя близько 6 тисячам студентів. Більшість із них успішно реалізувала отриманий у стінах рідної альма-матер стартовий потенціал, продовжуючи працювати за обраним фахом. Викладацький та студентський колективи навчального закладу працюють в умовах постійного інтелектуального неспокою, пошуків і відкриттів, прагнучи зробити світ більш досконалим, гармонійним і справедливим.

Змінювалась назва, закривалися одні спеціальності і відкривалися інші, незмінним залишається одне – формування національно свідомого, висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця. Галицький коледж зайняв вагому нішу у системі вищої освіти Тернополя та країни загалом.

Сьогодні у складі коледжу успішно функціонують структурні підрозділи: юридичне відділення, відділення комп’ютерних та видавничих технологій, відділення економіки та туризму, відділення дизайну, відділ професійно-технічної освіти та гімназія «Гармонія». З 2017 року, окрім навчання кваліфікованих робітників та фахових молодших бакалаврів, підготовку бакалаврів ліцензували за спеціальностями «Право» та «Готельно-ресторанна справа», а з кінця 2019 – за спеціальністю «Журналістика».

Свою високу місію Галицький коледж і надалі виконуватиме з честю та гідністю, з повагою до минулого і з вірою у майбутнє.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input