Сектор моніторингу якості освіти


Сектор моніторингу якості освіти - структурний підрозділ Коледжу, діяльність якого спрямована на формування і реалізацію механізмів та процедур внутрішньої оцінки якості освіти як за окремими освітніми програмами, так і загалом у Коледжі:

 • аналіз наявності необхідних ресурсів для організації якісного освітнього процесу за кожною освітньою програмою, у тому числі самостійної роботи студентів; аналіз відповідності ресурсного забезпечення ліцензійним та акредитаційним умовам;
 • формування експертних груп з моніторингу якості освіти, залучення до груп основних стейкхолдерів регіону, надання організаційної та методичної допомоги в роботі експертів;
 • вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань якості освіти, методологічна та методична підтримка груп забезпечення освітніх програм;
 • здійснення аналізу кількісних показників результатів навчання студентів (академічний контроль, директорський контроль, звіти атестаційних комісій тощо), підготовка відповідних матеріалів на засідання Вченої ради та оприлюднення узагальнених даних на офіційному сайті коледжу;
 • дослідження задоволеності студентів освітніми програмами, змістом та організацією навчання, ресурсним забезпеченням, його результатами;
 • налагодження зворотного зв’язку з випускниками, відслідковування процесу їх працевлаштування за фахом та траєкторій кар’єрного зростання, отримання від випускників рекомендацій щодо покращення освітніх програм та викладання окремих навчальних дисциплін;
 • налагодження й підтримка взаємодії з підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), представниками бізнесу та місцевої влади з питань оцінки кваліфікації та компетенцій випускників Коледжу, отримання від них рекомендацій щодо оновлення змісту освітніх програм, методів навчання, організації практичної підготовки;
 • впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості;
 • здійснення постійного вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці регіону, надання пропозицій щодо запровадження нових освітніх програм;
 • дослідження очікувань абітурієнтів, їхніх батьків, представників громади щодо затребуваних спеціальностей на ринку праці регіону; необхідних професійних компетенцій, змісту освітніх програм та організації освітнього процесу;
 • узагальнення результатів оцінки якості освітніх послуг Коледжу (в цілому та за кожною освітньою програмою зокрема), виявлення проблем у забезпеченні якості освіти та розробка пропозицій щодо їх усунення; подання відповідної інформації на розгляд Вченої ради та оприлюднення її на офіційному сайті;
 • контроль за реалізацією рекомендацій щодо покращення якості освітніх програм у Коледжі;
 • сприяння формуванню в Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола культури якості освіти.

indexЯкість підготовки здобувачів освітньої програми «Готельно-ресторанна справа»

indexРезультати опитувань здобувачів освіти щодо якості підготовки фахівців за освітньою програмою Готельно-ресторанна справа


Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input