Для осіб з порушенням зору

Про вакантні посади ЗВО

ГАЛИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:


Професора кафедри


Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


Доцента кафедри


Права (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 3 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 25 ставки);

Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0, 75 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,75 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


Старшого викладача кафедри


Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 5 ставки);

Права (1 штатна одиниця на 0, 4 ставки);

Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,25 ставки);


Викладача кафедри


Права (1 штатна одиниця на 0,3 ставки);

Видавничої справи та медіакомунікацій (1 штатна одиниця на 0,5 ставки);

Готельно-ресторанної справи (1 штатна одиниця на 0,4 ставки).


ОСНОВНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

До участі в конкурсі на заміщення вакантної посади допускаються особи, які мають повну вищу освіту (магістр, спеціаліст) і володіють державною мовою:

на посаду професора кафедри:

 • особи, які мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри та/або вчене звання професора, доцента, або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • стаж роботи науково-педагогічної діяльності за профілем кафедри не менше 10 років;
 • є авторами (співавторами) наукових і навчально-методичних праць, у тому числі підручників (навчальних посібників), що видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 10 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри;
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
 • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

на посаду доцента кафедри:

 • особи, які мають науковий ступінь доктора наук, кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри та/або вчене звання професора, доцента, або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);
 • стаж роботи у закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше 5 років;
 • мають за останні 5 роки не менше 5 опублікованих у фахових наукових виданнях України та періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри *;
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
 • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

*Примітка: для осіб, які мають вчене звання професора науково-методичні, наукові праці можуть бути подані за останні 10 років. Наявність підручників (посібників) за профілем кафедри вважаються опублікованими навчально-методичними, науковими працями.


на посаду старшого викладача кафедри:

 • особи, які мають науковий ступінь або вчене звання за профілем кафедри;
 • стаж роботи у закладах вищої освіти на посадах науково-педагогічних (педагогічних) працівників або стаж практичної роботи за профілем кафедри не менше 2 років;
 • мають не менше 3-х наукових, навчально-методичних праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України чи періодичних наукових виданнях інших держав за профілем кафедри протягом останніх трьох років;
 • викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні;
 • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

на посаду викладача кафедри:

 • особи, які мають ступінь магістра;
 • мають наукові, навчально-методичні праці за профілем кафедри;
 • мають документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

Додаткові кваліфікаційні вимоги, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • видані монографії за профілем кафедри;
 • опубліковані статті у виданнях, включених до науково-метричних баз Web of Science та/або Scopus;
 • сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу;
 • навчання або стажування в країні, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або ЄС, або є (чи були) керівниками/виконавцями проектів, які фінансуються зазначеними країнами, та мають відповідні сертифікати, свідоцтва чи інші документи, які це підтверджують;
 • участь у роботі наукових конференцій (конгресів, симпозіумів, семінарів), проведених у країні, що входить до (ОЕСР) та/або Європейського союзу.

Перелік документів щодо оформлення справи претендента на заміщення вакантної науково-педагогічної посади

Особи, які вперше беруть участь у конкурсі, подають такі документи (відповідно до кваліфікаційних вимог претендента):

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я директора Коледжу, написану власноруч (зразок 1);
 2. заповнений особовий листок з обліку кадрів;
 3. автобіографію;
 4. дві фотокартки розміром 3 см × 4 см;
 5. копії документів про: повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, стажування, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи) (за необхідністю), засвідчені нотаріально чи відділом кадрів Коледжу;
 6. ксерокопію паспорта громадянина України (с. 1, 2 і 11), засвідчену особисто;
 7. ксерокопію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи із зазначенням дати засвідчення;
 8. список наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України або у закордонних виданнях (за необхідністю).

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.

За більш детальною інформацією звертайтесь до Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола або у відділ кадрів коледжу за адресою: м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15.   

Термін подачі заяв  з 08.07.2021р. по 08.08.2021р.

Термін проведення конкурсу з 09.08.2021р. по 25.08.2021р.

Документи подавати за адресою: м.Тернопіль, вул. Б.Хмельницького, 15, відділ кадрів. Телефон для довідок 0352 52 76 11