Для осіб з порушенням зору

Публічне обговорення

Прозорість та інформаційна відкритість Коледжу

Оптимізація управлінських рішень, виважене впровадження необхідних структурних змін, широке залучення членів коледжної спільноти до прийняття управлінських рішень, повна відкритість та публічність процесу розробки основних інституційних нормативних актів, їх громадське обговорення та втілення є однією з передумов реалізації Стратегії розвитку Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола на 2022-2027 роки.


Звертаємо увагу, що у розділі ПУБЛІЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ розміщуються ПРОЄКТИ документів, які регулюють освітню діяльність у Коледжі. Після проходження етапу обговорення, із врахуванням зауважень та доповнень остаточний варіант документу передається на затвердження Педагогічній раді Коледжу. Затверджений документ вводиться в дію наказом директора і розміщується на сайті у розділі ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ.


Пропонуємо до громадського обговорення:

indexПроект ОП «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа (Обговорення закрито)

indexПлан розвитку Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола на 2020-2021 н.р. (Обговорення закрито)

indexПлан роботи фахового коледжу та педагогічної ради на 2020-2021 н.р. (Обговорення закрито)

indexПоложення про циклові комісії (Обговорення закрито)

indexПоложення про організацію та проведення директорських контрольних робіт (Обговорення закрито)

indexПоложення про вибіркові навчальні дисципліни (Обговорення закрито)

indexПоложення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті (Обговорення закрито)

indexПоложення про інституційний репозитарій Галицького коледжу імені Вячеслава Чорновола (Обговорення закрито)

indexПоложення про порядок обрання студентами дисциплін за вибором (Обговорення закрито)

indexПоложення про асоціацію випускників (Обговорення закрито)

indexЗвіт за результатами самоаналізу ОП "Готельно-ресторанна справа" (Обговорення закрито)

indexПоложення про раду роботодавців (Обговорення закрито)

indexПоложення про стейкхолдерів освітніх програм (Обговорення закрито)

indexПроект ОП «ПРАВО» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право (Обговорення закрито)

indexПроект ОП «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика (Обговорення закрито)

indexПравила призначення стипендії (Обговорення закрито)

indexПорядок формування рейтингу успішності студентів (Обговорення закрито)

indexПорядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються коледжі (Обговорення закрито)

indexПлан заходів Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2021-2022 навчальний рік (Обговорення закрито)

indexПлан роботи Вченої ради Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола (Обговорення закрито)

indexПоложення про організацію та порядок проведення директорського контролю якості знань здобувачів вищої освіти (Обговорення закрито)

indexПоложення про робочу програму навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (Обговорення закрито)

indexПоложення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком (Обговорення закрито)

indexПоложення про оцінювання здобувачів освіти фахового коледжу (Обговорення закрито)

indexПоложення про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти (Обговорення закрито)

indexАнтикорупційна програма Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2022-2023 роки (Обговорення закрито)

indexСтратегія розвитку Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2022-2027 р.р. (Обговорення закрито)

indexПлан заходів Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2022-2023 навчальний рік (Обговорення закрито)

indexПлан роботи Педагогічної ради Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола на 2022/2023 н.р. (Обговорення закрито)

indexПорядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти (Обговорення закрито)

indexПоложення про організацію освітнього процесу (Обговорення закрито)

indexПоложення про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та інших видів педагогічної діяльності педагогічних працівників (Обговорення закрито)

indexПроект ОП «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ» фахової передвищої освіти спеціальності 274 Автомобільний транспорт (Обговорення відкрито)

indexПоложення про Центр розвитку кар'єри (Обговорення відкрито)