Відділ організаційно-адміністративного супроводу освітнього процесу


Відділ організаційно-адміністративного супроводу освітнього процесу – підрозділ коледжу, діяльність якого пов’язана з оперативним вирішенням основних питань організації діяльності в коледжі. Головна мета відділу – забезпечення інформаційної підтримки та вирішення логістичних питань рівня Студент – Відділення, Студент – Коледж, Викладач – Коледж.

Основні функції відділу:

 • адміністративна підтримка студентів денної та заочної форм навчання:
  1. документальний супровід руху студентів;
  2. оформлення та супровід особових справ студентів, підготовка і передача особових справ в архів, підготовка і відправка документів в інші освітні заклади згідно із запитами;
  3. аналітична діяльність щодо академічної успішності студентів, узагальнення результатів поточного та підсумкового контролю навчальної роботи на рівні коледжу;
  4. контроль за організацією і ходом екзаменаційних сесій, узагальнення і аналіз підсумків сесій;
  5. ведення зведеного діловодства щодо призначення стипендій
  6. підготовка документів до державної атестації студентів; керівництво і контроль за роботою секретарів ДЕК, узагальнення і аналіз підсумків роботи ДЕК відповідно до звітів голів;
  7. організація видачі студентських квитків;
  8. замовлення та видача дипломів про освіту та додатків до них, академічних довідок, дублікатів дипломів, індивідуальних навчальних планів, залікових книжок, студентських квитків, а також організація оформлення інших документів для студентів і випускників усіх форм навчання.
 • організаційний супровід освітнього процесу в коледжі:
  1. адміністрування єдиної державної електронної бази з питань освіти;
  2. контроль за використанням аудиторного фонду коледжу;
  3. планування і складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій для денного та заочного навчання, роботи державних екзаменаційних комісій (ДЕК);
  4. облік навчального навантаження викладачів, контроль за розрахунками обсягів навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників та його виконанням;
  5. оформлення роботи викладачів на умовах погодинної оплати, облік використання погодинного фонду;
  6. ділова переписка з громадянами і відомствами з освітніх питань;
  7. підготовка державної статистичної звітності (2-3 НК) і звітів про роботу коледжу за формами, передбаченими чинним законодавством;
  8. контроль за дотриманням дисципліни освітнього процесу викладачами і студентами.

Відділ у своїй діяльності підпорядковується заступникам директора коледжу та фахового коледжу, директору коледжу.

Для вас працюють:

 • Волянська Оксана Михайлівна, інспектор з кадрів з обліку студентів, методист
 • Масловська Інна Богданівна, адміністратор ЄДБО.
 • Методисти відділень (Данилюк Софія Михайлівна, Чекановська Леся Богданівна, Зайкіна Ірина Павлівна, Чумадевська Христина Василівна).
 • Методист відділу ПТО – Токар Наталія Теодозіївна

Місцезнаходження – корпус №1 Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола вул.Б.Хмельницького 15, м.Тернопіль, 46001, каб.35, тел. (0352) 52-51-80 внутр. тел. 106.
Графік роботи: 08.30 – 18.00, перерва на обід: 13.30-14.30, субота та неділя – вихідні.

До уваги студентів

Замовлення довідок чи інших документів можна здійснити по телефону або безпосередньо у відділі. Термін виготовлення замовлень – 3 робочих дні.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input