Сектор дидактики та навчальних інновацій


Основна мета сектору:

Здійснення заходів щодо системного реформування дидактичної складової освітнього процесу коледжу відповідно до сучасних умов, досягнень науки та техніки, потреб і запитів усіх учасників освітнього роцесу.

Пріоритетні напрямки роботи:

 • інформаційна та інноваційна області;
 • науково-методичне забезпечення змісту освіти;
 • оперативне реагування на запити і потреби педагогічних і науково-педагогічних працівників закладу;
 • методичнее забезпечення діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах переходу до фахової передвищої освіти;
 • розвиток студентоцентрованого навчання та викладання, як одного із основних векторів підвищення якості освітніх послуг;
 • впровадження в освітній процесс дистанційних форм навчання.
Дізнайтесь більше про нас

Завдання:

 • аналіз нормативних документів та забезпечення реалізації нових Державних стандартів щодо змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу й запровадження їхніх вимог у освітню діяльність коледжу;
 • постійне вдосконалення нормативно-методичної документації, що регламентує освітній процес коледжу;
 • вивчення, аналіз, узагальнення та поширення педагогічного досвіду інноваційної діяльності;
 • надання консультативної допомоги співробітникам кафедр, циклових комісій, науково-педагогічним і педагогічним працівникам з питань вивчення та впровадження в освітній процес нових технологій навчання, планування та організації методичноїроботи;
 • надання допомоги науково-педагогічним та педагогічним працівникам коледжу під час вивчення прогресивних інноваційних технологій навчання, їх апробації, проведенні дослідницько-експерементальних видів діяльності та оволодінні педагогічною майстерністю;
 • підвищення інформаційної та цифрової грамотності викладачів й студентів; поширення практик використання цифрових інструментів для навчання, викладання, наукових досліджень;
 • створення єдиного інформаційно-освітнього та методичного простору коледжу;
 • дидактичний супровід створення електронних курсів;
 • впровадження методик змішаного навчання, сучасних освітніх технологій в навчальний процес коледжу;
 • розвиток лідерського потенціалу викладача коледжу шляхом розкриття сутності процесу викладання на засадах лідерства та опанування ключових методів його реалізації;
 • монітинг дидактичних запитів науково-педагогічних та педагогічних працівників коледжу;
 • координація роботи структурних підрозділів з метою підвищення ефективності методичної роботи;

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Невірне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!