Відділ кадрів


Мета роботи відділу:

ведення ефективної кадрової політики, оформлення документації та особових справ працівників, сприяння в оформленні документації для проведення різних видів навчань для працівників, забезпечення вчасного оформлення документації для проведення виплат заробітної плати, ведення військового обліку працівників та студентів.

Основними функціями та обов’язками відділу є:

 1. забезпечення коледжу працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікацій;
 2. оформлення та ведення кадрової документації відповідно до чинного законодавства;
 3. участь у формуванні зарплатної політики та системи преміювання, дотримання штатного розпису та виплат по зарплаті, участь у створенні штатного розпису та тарифікації педагогічних працівників коледжу і гімназії «Гармонія» та інших структурних підрозділів;
 4. відображення у особових справах оцінки та розвитку працівників;
 5. сприяння у підготовці документації для підвищення кваліфікації та атестації працівників коледжу;
 6. участь у роботі атестаційної комісії коледжу;
 7. підбір кадрів викладачів, оформлення відряджень на підвищення кваліфікації та інші навчання в рамках погодженого плану навчання;
 8. формування кадрового резерву працівників;
 9. оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів директора коледжу.
 10. підготовка наказів по особовому складу працівників коледжу (прийняття, звільнення, відпустки, оплата праці, тощо), реєстрація та підпис у посадових осіб;
 11. оформлення на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці, а також перевід на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи;
 12. направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці.
 13. формування і ведення особових справ працівників, внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю;
 14. розробка перспективних і річних планів з праці і кадрів;
 15. ведення обліку трудових книжок та записів про трудову діяльність працівників, підрахунок стажу роботи (в.т.ч. педагогічного) та ін;
 16. облік надання відпусток працівникам, контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 17. оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам коледжу ;
 18. вивчення особливості переміщення і причини плинності кадрів, участь у розробці заходів щодо їх усунення, співпраця з міським центром зайнятості;
 19. здійснення контролю за станом трудової дисципліни у підрозділах коледжу і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, ведення обліку робочого часу;
 20. складання встановленої статистичної звітності;
 21. контроль за наявністю посадових інструкцій у яких обов’язково відображено питання охорони праці;
 22. контроль за виконанням кадрових наказів;
 23. участь у роботі адміністративної і педагогічної ради та атестаційної комісії;
 24. ведення військового обліку працівників та студентів.

Місце знаходження відділу кадрів: корпус №1 по вул. Б.Хмельницького, 15, м.Тернопіль, пошт.інд. 46001,
тел. (0352) 52-76-11
Керівник відділу – Михалевська Галина Романівна. 

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input