Сектор акредитації та ліцензування


Відповідно до Наказу НАЗЯВО №716-Е від 28.04.2020 «Про призначення експертної групи» у період з 14.05 по 16.05 у Галицькому коледжі імені Вячеслава Чорновола буде здійснюватись акредитаційна експертиза освітньої програми Готельно-ресторанна справа зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Відомості про самооцінювання ОП
Освітня програма
Навчальний план
Відгуки стейкхолдерів
Програма візиту експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола у період з 14.05.2020 р. по 16.05.2020 р.

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до відкритої зустрічі у рамках акредитаційної експертизи освітньої програми Готельно-ресторанна справа зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»

Відкрита зустріч: ЄДЕБО 33825 Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола ОП "Готельно-ресторанна справа"

Час: 14 травня 2020 17:00-17:30

Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87399985499

Ідентифікатор конференції: 873 9998 5499

indexНаказ про створення груп забезпечення спеціальностей для підготовки здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", освітнім ступенем "бакалавр"

indexГрафік проведення процедури акредитації освітньо-професійних програм у Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола


Мета діяльності відділу – здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в Коледжі  здійснюється підготовка фахівців.

Основними завданнями Відділу є:

 • організація методичної роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за відповідними спеціальностями в Коледжі;
 • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Коледжу з питань підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу;
 • супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу в Єдиній державній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
 • надання методичної та інформаційно-консультативної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу;
 • здійснення контролю за своєчасним оформленням ліцензій та сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки), їх переоформленням;
 • проведення аналізу змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм та доведення цієї інформації про зміни до структурних підрозділів Коледжу;
 • аналіз пропозицій стейкхолдерів щодо перспективності та необхідності відкриття тієї чи іншої спеціальності в Коледжі, узагальнення відповідних рекомендацій адміністрації Коледжу;
 • зберігання ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей, які є в наявності в Коледжі, на термін згідно з чинним законодавством.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input