Для осіб з порушенням зору

Левкович М.Г., Чорній Л.Н., Яцишин В.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Транспорт
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 24–25 листоп. 2021.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. Т. 1. С.69-70.
DOI-адреса:
URL публікації: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/36437/2/MNPK_2021v1_Levkovych_M_G-Forecasting_the_durability_69-70.pdf

Чорній Л.Н.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інновації в освіті: перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 20 травня 2021 р.]. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – С. 208-210.
DOI-адреса:
URL публікації: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/%20BA%D0%20%D1%83-4.pdf

Гайда О., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Вісник Львівського університету. Серія педагогічна
DOI-адреса: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2021.35.11320
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11320

Гайда О. М., Бойко Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
DOI-адреса: https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-1-23
URL публікації: http://aphn-journal.in.ua/archive/44_2021/part_1/23.pdf

Гайда О. М., Капітан В. С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Львівський національний університет імені Івана Франка. Освітній альманах. Збірник наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/osvitnij-almanah

Гайда О. М., Собчук Т.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Львівський національний університет імені Івана Франка. Освітній альманах. Збірник наукових праць
DOI-адреса:
URL публікації: https://pedagogy.lnu.edu.ua/osvitnij-almanah

Бездіжа А. А., Подаряща О. І., Гайда О. М., Скопик Х. М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2022
Назва видання: Modern Science: Innovations and Prospects : Proceedings of V International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 6-8 February 2022
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-6-8.02.22.pdf

Гайда О.М., Бездіжа А.А., Ленько Т.Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2022
Назва видання: Topical Issues of Modern Science, Society and Education : матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 29-31 січня 2022 р
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-29-31.01.22.pdf

Гайда О. М., Капітан О. С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Актуальні проблеми соціальних комунікацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 12-13 листопада 2021 р
DOI-адреса:
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/11320

Борсук Н. І., Гайда О. М., Онищук В. М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2022
Назва видання: International Scientific Innovations in Human Life: proceedings of VII International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom, 19-21 January 2022
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-19-21.01.22.pdf