Для осіб з порушенням зору

Гелецька І.О., Баб'юк М.П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Юридичний вісник, 2021/6
DOI-адреса: DOI https://doi.org/10.32837/yuv.v0i6.2263
URL публікації: http://yurvisnyk.in.ua/v6_2021/3.pdf

Самойлова І. А., Бачинська І.М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ – КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ XXI СТОЛІТТЯ»
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/

Гладчук О.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції
DOI-адреса:
URL публікації: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2263/1/IDoHaRIF_2021_DonNUET.pdf

Вишневська Г. Б., Собчук Т. В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Журналістика
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: European scientific discussions. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (March 28-30, 2021). Rome, Italy
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-28-30.03.21.pdf

Лялик А.Т., Покотило О.С., Кухтин М.Д., Добровольська С.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Вісник Херсонського національного технічного університету. № 1(1)
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vkhdtu_2020_1%281%29__14

Заплітна І.А., Вербіцка З.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Cambridge, UK (Vol. 1), March 19, 2021
DOI-адреса: DOI 10.36074/logos-19.03.2021.v1.40
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/19.03.2021/475

Данилюк С.М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2011
Назва видання: «Асоціація аспірантів-юристів». Харків
DOI-адреса:
URL публікації:

Слепцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2014
Назва видання: Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014). ХІІ Міжнародна конференція. Вінниця
DOI-адреса:
URL публікації: http://deps.snu.edu.ua/media/filer_public/5e/4d/5e4d8339-7d44-4b3d-9d99-dc336d58cb8f/5.pdf

Денисовський М.Д.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2016
Назва видання: Тернопіль: Економічна думка
DOI-адреса:
URL публікації: http://uf.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ZbirnykTezy_Finich-_2016_.pdf

Гладчук О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу: зб. тези до І Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль
DOI-адреса:
URL публікації: https://content.e-schools.info/tkhtt/library/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A2%D0%95%D0%97.pdf