Для осіб з порушенням зору

Ющак Н.А.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Журнал «Фахова передвища освіта»
DOI-адреса:
URL публікації: https://osvitafp.com/

Добровольська С.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: НАУКОВІ ЗАПИСКИ No11/2021
DOI-адреса:
URL публікації: https://drive.google.com/file/d/1gub9rH2issHlElv0IL3To1WU2QwmNkQy/view?fbclid=IwAR2z-O_cAAvJgTPdNaaWpo8RB07WwoDsjR2Jpz8cSrcnT4iw3wQWQ1aKFsI

Муха Р.А., Худенко О.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: : Priority Areas of Science Innovations. Abstracts of the 26th International scientific and practical conference. Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2021. Рр. 96-99.
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/%D0%905_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-2021.pdf

Слепцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2012
Назва видання: Сучасні інформаційні системи і технології : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 15-18 травня 2012 р
DOI-адреса:
URL публікації: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/28806/1/tourism.pdf

Томчук І.О., Гакало І.Г.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Theory and practice of modern science:collectionof scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of theIInternational Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1). April 23, 2021. Kraków. Republic of Poland: European Scientific Platform. Р. 61-63
DOI-адреса:
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/23.04.2021/507

Лялик А., Добровольська С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції „Стан і перспективи харчової науки та промисловості“
DOI-адреса:
URL публікації: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29166

Павленко Л.Л., Машковська С.П., Мариненко Н.С.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Біологія
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2017
Назва видання: Agrobiodaversity
DOI-адреса:
URL публікації: http://dx.doi.org/10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.368-372

Худенко О.В., Муха Р.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Готельно-ресторанна справа
Рік навчання на ОП: 2
Назва видання: Priority Areas of Science Innovations. Abstracts of the 26th International scientific and practical conference. Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2021. Рр. 96-99.
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/%D0%905_%D0%A1%D0%A8%D0%90_-2021.pdf

Саган О. А., Кульчинська Н.З.

Вид публікації: Кваліфікаційна робота (проєкт)
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Обслуговування програмних систем та комплексів
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
DOI-адреса:
URL публікації:

Остафій О. В., Гавришків Н.Г.

Вид публікації: Кваліфікаційна робота (проєкт)
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Обслуговування програмних систем та комплексів
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
DOI-адреса:
URL публікації: