Для осіб з порушенням зору

Самойлова І.А., Роденко Т.А.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: «Перспективні напрямки наукових досліджень XXI століття»
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2_-2021__-%D0%A7_3.pdf

Муха Р.А., Чекановська Л.Б.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: : Features of the development of modern science in the pandemic’s era: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), December 3, 2021. Berlin, Germany: European Scientific Platform. Рр.21-22.
DOI-адреса: DOI 10.36074/scientia-03.12.2021
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/03.12.2021/671

Слепцова О.Я.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2012
Назва видання: Інформаційні процеси та технології «Інформатика – 2012»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, Севастополь, 23-27 квітня 2012
DOI-адреса:
URL публікації:

Вишневська Г. Б., Вільчинська Т. П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Вісник Львівського університету
DOI-адреса:
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/395

Питель Н.С.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції: «Сучасні напрямки розвитку наукових досліджень». Чікаго, США 7-9 липня 2021р.
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/07/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-7-9.07.21.pdf

Питель Н.С. , Ющак Н.А , Маркович М. Й.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Збірник тез доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Досягнення та перспективи сучасних наукових досліджень»
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-7-9.03.21.pdf

Круль В.П., Добровольська С.Я., Гищук Р.М., Григор’єва Г.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Природничі науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2014
Назва видання: Волинський національний університет імені Лесі Українки
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvvnug_2012_9_17

Слепцова О.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2013
Назва видання: Проблемы информационных технологий : научно-практический журнал. ( занесений в бази індексації "INSPEC“ і "Google Scholar”)
DOI-адреса:
URL публікації: https://jpit.az/uploads/article/az/%D0%9CODELING_THE_DEMAND_DYNAMICS_OF__THE_TOURISM_SERVICES_MARKET_IN_THE_REGION__rus._.pdf

Павленко Л.Л., Ліханов А.Ф., Машковська С.П., Клюваденко А.А.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Біологія
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2012
Назва видання: Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/zber_roslyn_riznom_30_2012.pdf

Руденко (Калашник) О.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2013
Назва видання: Правове життя сучасної України. Т. 2.
DOI-адреса:
URL публікації: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7869/Chipko_AKD.pdf?sequence=1