Для осіб з порушенням зору

Міходуй Я.М, Глинська М. Л., Івасьєв С.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: матеріали проблемно-наукової міжгалузевої конференції, м. Тернопіль, Західноукраїнський національний університет, 20-22лютого,2021
DOI-адреса:
URL публікації:

Вавричук О.С., Панькуш З.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Прага: Oktan Print s.r.o., 2021
DOI-адреса:
URL публікації: https://donnuet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/idoharif_2021_donnuet.pdf

Вишневська Г. Б., Семенець А. М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Журналістика
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: European scientific discussions. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (March 24-26, 2021). Toronto, Canada
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf

Добровольська С.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Природничі науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2011
Назва видання: Історія української географії. Випуск 23
DOI-адреса:
URL публікації: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/istor_geograf/ist_geogr_23.pdf

Сороківська О.А., Бажанова (Турська) Н.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2013
Назва видання: Всеукраїнський науково-виробничий журнал Сталий розвиток економіки. №2
DOI-адреса:
URL публікації: https://www.uniep.km.ua/pdf/_2_2013.pdf

Стефурак Н.А., Димашевський Р.Б., Івасєв С.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Кібербезпека та комп'ютерно-інтегровані технології (КБКІТ-2019)
DOI-адреса:
URL публікації: http://cs.tneu.edu.ua/ZBIRNUK_2019.pdf

Бажанова Н.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Управління та адміністрування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Інфрарструктура ринку. Одеса. №35.
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/35_2019_ukr/81.pdf

Баб'юк О.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Освіта/педагогіка
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2018
Назва видання: Педагогічний альманах: збірник наукових праць, Херсон Вип.39
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pedalm_2018_39_16.pdf

Гулей М.А., Муха Р.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2020
Назва видання: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика"
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.economics.in.ua/2021/01/1.html?m=1

Семенець А. М., Вишневська Г. Б.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Видавнича справа та медіа комунікації
Рік навчання на ОП: 1
Назва видання: European scientific discussions. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (March 24-26, 2021). Toronto, Canada
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21.pdf