Для осіб з порушенням зору

Денисовський М. Д., Томчук І. О., Яцкулич Х. Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Tendances Scientifiques de la recherché Fondamentale et appliquee: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2). 30.10.2020. Страсбург, Франція
DOI-адреса: https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v2.30
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/30.10.2020/373

Денисовський М.Д., Томчук І.О., Петруник Л.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Держава та регіони. Серія: Право. Випуск 3
DOI-адреса: https://doi.org/10.32840/1813-338X-2020.3.23
URL публікації: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/3_2020/25.pdf

Гелецька І., Скиба В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Підприємництво, господарство і право, №8
DOI-адреса: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.8.03
URL публікації: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/8/4.pdf#page=1&zoom=auto,-82,842

Жак Ю.Ю., Муха Р.А.

Вид публікації: Кваліфікаційна робота (проєкт)
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2022
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Готельно-ресторанна справа
Рік навчання на ОП: 2
Назва видання: Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
DOI-адреса:
URL публікації:

Cеменишина С. М.,Шендирук Н. М.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Видавнича справа та редагування
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: Актуальні проблеми та стратегії розвитку підприємництва, торгівлі і маркетингу в умовах сучасного ринку: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2021
DOI-адреса:
URL публікації: https://drive.google.com/file/d/1ANj0c_FUEh1DBOUrYz_ohGlMHAsLkMBw/view

Зубик А.Р., Самойлова І. А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 2
Назва видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B05-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_1.pdf

Скиба В.В. Самойлова І.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 3
Назва видання: Міжнародна науково - теоретична конференція (17 грудня 2021) Сідней, AUS
DOI-адреса:
URL публікації: https://doi.org/10.36074/scientia-17.12.2021

Абрам В. І.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: «Перспективні напрямки наукових досліджень ХХІ століття»
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua

Зубик А. Р., Самойлова І. А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Фаховий молодший бакалавр (молодший спеціаліст)
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 4
Назва видання: ЗБІРНИК НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ LXXIV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЇ
DOI-адреса:
URL публікації: https://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/%D0%B05-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5_1.pdf

Маркевич Р., Заплітна І. А.

Вид публікації: Курсова робота (проєкт)
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Освітній (освітньо-професійний) ступінь: Бакалавр
Освітня програма (ОП): Право
Рік навчання на ОП: 1
Назва видання: Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
DOI-адреса:
URL публікації: