Для осіб з порушенням зору

Заплітна І.А

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2016
Назва видання: Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». Київ
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnau_prav_2016_243_16

Бриндзя З.Ф.,Кулик А.М.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 7 - 8
DOI-адреса: 10.37332/2309-1533.2020.7-8.8
URL публікації: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/675/744

Майка Н. В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2019
Назва видання: IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет.5–6 квітня 2019 р.
DOI-адреса:
URL публікації: http://uf.wunu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/TEZI-YUF-2019-T.-2.pdf

Майка Н.В., Гуменна Н.В.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2018
Назва видання: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет,.20-21 квітня 2018.
DOI-адреса:
URL публікації: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/28655/1/166.PDF

Майка Н. В. , Майка А.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2019
Назва видання: Правова позиція. 2019р.
DOI-адреса:
URL публікації: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3419/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d1%96%d1%8f%202019%20%e2%84%96%201-89-94.pdf

Скиба В. М., Шарко І. І.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2020
Назва видання: The 4 th International scientific and practical conference “Actual trends of modern scientific research”. 11-13.10.2020. Мюнхен, Німеччина
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/10/ACTUAL-TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-11-13.10.20.pdf

Заплітна І. А., Притула С. А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2020
Назва видання: The 10th International scientific and practical conference “Modern science: problems and innovations”. 13-15.12.2020. Стокгольм, Швеція
DOI-адреса:
URL публікації: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/MODERN-SCIENCE-PROBLEMS-AND-INNOVATIONS-13-15.12.20.pdf

Томчук І. О., Денисовський М. Д., Мельник С. Р.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: : Do desenvolvimento mundial como resultado de realizações em ciência e investigação científica: Coleção de trabalhos científicos «ΛΌГOΣ» com materiais da conferência científico-prática internacional (Vol. 4). 09.10.2020. Лісабон, Португалія
DOI-адреса: https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v 4
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/09.10.2020/360

Данилюк С.М., Воробець Н.А.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Tendances Scientifiques de la recherché Fondamentale et appliquee: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2). 30.10.2020. Стасбург, Франція
DOI-адреса: https://doi.org/10.36074/30.10.2020.v2
URL публікації: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/30.10.2020/373

Денисовський М.Д., Картавцев В.С., Гакало І.Г.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: Науковий вісник публічного та приватного права, випуск 4
DOI-адреса: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.4.35
URL публікації: http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/4/37.pdf