Для осіб з порушенням зору

Яремчук О.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2010
Назва видання: Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки
DOI-адреса:
URL публікації: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12989/Yaremchuk_Pobudova_kohnityvnoi_modeli_staloho_rozvytku.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Яремчук О.Я.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Інформаційні технології
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2010
Назва видання: Наукові праці: науково-методичний журнал. – Комп’ютерні технології
DOI-адреса:
URL публікації: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/computer/2010/143-130-7.pdf

Добровольська С.В.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Природничі науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2020
Назва видання: ВІСНИК Тернопільського відділу Українського географічного товариства
DOI-адреса:
URL публікації: http://tnpu.edu.ua/vyhovna%20robota/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83%20%D0%A3%D0%93%D0%A2%20%D0%B7%D0%B0%202020.pdf

Гладчук О.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: «Інновації розвитку харчових технологій та індустрії гостинності у готельно-ресторанному бізнесі». Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
DOI-адреса:
URL публікації: https://content.e-schools.info/tkhtt/library/%D0%97%D0%91I%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_2021.pdf

Гладчук О.П.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Сфера обслуговування
Форма публікації: Електронна
Рік публікації: 2021
Назва видання: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернетконференції
DOI-адреса:
URL публікації: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2263/1/IDoHaRIF_2021_DonNUET.pdf

Гелецька І.О.

Вид публікації: Матеріали конференції
Галузь знань: Право
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2021
Назва видання: Legal sciences: research and european innovations
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/127/3598/7489-1?inline=1

Вишневська Г. Б., Вільчинська Т. П.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2019
Назва видання: Вісник Львівського університету
DOI-адреса:
URL публікації: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/issue/view/395

Вишневська Г.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2018
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUmz_2018_2_4

Вишневська Г.Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2014
Назва видання: Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка
DOI-адреса:
URL публікації: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPUmz_2014_2_15

Вишневська Г. Б.

Вид публікації: Стаття
Галузь знань: Гуманітарні науки
Форма публікації: Друкована
Рік публікації: 2013
Назва видання: Science and education a new dimension / еditor-in-chief : Dr. Xénia Vámos. Budapest
DOI-адреса:
URL публікації: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_philology_i2_issue_11.pdf