Для осіб з порушенням зору
-->

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області

На базі Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола 6 травня 2021 року на базі відбулось засідання обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області у вигляді он-лайн конференції на тему «Актуальні питання графічної підготовки студентів у закладах фахової передвищої освіти» із використанням сервісу Google Meet.

У роботі відеоконференції взяли участь понад 40 представників від двадцяти навчальних закладів фахової передвищої освіти. З готовністю відгукнулись на запрошення взяти участь в роботі засідання та виступити з доповідями доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка О.Я. Романишина та доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри кібербезпеки Західноукраїнського національного університету В.В. Яцків, які займаються викладанням дисциплін комп’ютерної підготовки.

Із вітальним словом до учасників засідання звернулись заступник директора з навчально-виховної роботи Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола Глинська М.Л., яка є членом даного методичного об’єднання та методист Ради директорів ЗФПО Тернопільської області Лещик І.Б. У своїх виступах вони звернули увагу на актуальні питання організації освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти та роботи методичного об’єднання Голова методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних технологій Посвятовська О.Б. звернула увагу на основні моменти роботи МО в поточному навчальному році, окреслила перспективи та ознайомила учасників із порядком проведення засідання.

Виступи викладачів ЦК інформатики та комп’ютерних технологій викладачів-методистів Чубей О.О. та Павлюса В.П. гідно представили роботу закладу в напрямки практичної реалізації STEM освіти.

Цікаво та змістовно відповідно до власного досвіду висвітлили питання освіти, дистанційного та змішаного навчання викладач -методист ВСП "Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій". ЗУНУ Маркопольський С.В та викладач -методист ВСП "Бережанський фаховий коледж НУБіП України" Штогрин С.С .

Заслухані на засіданні доповіді та їх подання в повній мірі розкривали суть обраних для представлення тем в межах загальної теми засідання.

При підготовці до проведення засідання було проведено анкетування членів МО на предмет їх участі у заходах науково-методичного спрямування та друкуванні своїх статей, тез на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях. При обговорені результатів було висунуто ряд пропозицій щодо заходів по активізації роботи членів МО у поширенні передового педагогічного досвіду.

Під час роботи було активно обговорено ряд платформ, що використовуються для дистанційного навчання та проведено дослідження цього питання за допомогою сервісу Google Form. Викладач ВСП "ФК економіки, права та інформаційних технологій" ЗУНУ Маркопольський С.В. поділився своїм цікавим досвідом в цьому питанні.

На завершення тригодинної плідної праці в якості рефлексії було проведено анонімне опитування учасників на предмет методичного забезпечення дисциплін, що вони викладають в теперішніх умовах дистанційного та змішаного навчання.

За результатами роботи науково-практичної конференції формується електронний варіант збірника статей учасників з розміщенням на сайті Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Тернопільської області. Для учасників відповідно їх участі в роботі засідання готуються сертифікати та подяки за активну участь.

Завдячуючи підтримці адміністрації Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола, відповідальній роботі викладачів ЦК інформатики та комп’ютерних дисциплін та технічного персоналу комп’ютерних лабораторій 1 корпусу захід пойшов на високому науково-методичному та технічному рівнях, про що свідчать схвальні відгуки учасників засідання.


index Тематика виступів