-->

Організація дистанційного навчання в умовах адаптивного карантину

У Галицькому коледжі основними сценаріями організації освітнього процесу при необхідності переходу на дистанційне навчання в умовах адаптивного карантину визначені наступні:

 

Сценарій 1. Синхронне онлайн навчання

Дистанційна синхронна форма навчання, при якій студенти та викладачі взаємодіють у режимі реального часу з використанням технологій дистанційного навчання – системи електронного навчання (Moodle), відеоконференцій, інструментів співпраці та соціальних технологій навчання.

Студенти та викладачі розділені відстанню, навчання відбувається у “віртуальних кабінетах” у визначений час (за розкладом). Викладач супроводжує курс, згідно визначених політик курсу та силабусу, правил онлайн-етикету (канали зв’язку та спілкування; вимоги щодо участі у відеоконференціях – якісний мікрофон, ввімкнені камери ect).

 

Сценарій 2. Гібридне навчання (Split Course)

Розподілене (змішане) навчання, при якому частина студентів навчаються аудиторно, а частина студентів – синхронно онлайн. Також можливе асинхронне навчання з окремих дисциплін.

Для даного сценарію розробляються різні моделі, адаптовані до особливостей навчання на конкретній спеціальності та технічних можливостей учасників освітнього процесу.

 

Сценарій 3. Перевернутий клас

Розподілене (змішане) навчання, при якому онлайнова складова курсу (від 25 %) дає студентам змогу заздалегідь ознайомитися з матеріалами заняття (лекції, типові завдання та ін. обов’язкові матеріали), має включати діяльності – невеликі тестові завдання, творчі завдання, що дадуть змогу спонукати студентів підготуватися до заняття офлайн та викладачу – оцінити попередню роботу студентів. Уся група проходить онлайнову частину навчання асинхронно. Зміст навчання повинен замінити відповідну аудиторну діяльність.

Аудиторна складова при навчанні за даним сценарієм спрямована на поглиблення отриманих знань в онлайн (дискусії, вивчення незрозумілого, практикування, лабораторно-практичні роботи тощо). Аудиторне навчання може відбуватись за двома моделями: 1) дві підгрупи одна за одною виконують програму в аудиторії; 2) половина групи – Підгрупа A – проходить аудиторну частину навчання в один час, інша половина групи – Підгрупа Б – проходить аудиторну частину навчання в інший час.

Сценарій 4. Асинхронне онлайн навчання (курси)

Організація навчання через систему онлайн-курсів, які доступні студентам через Інтернет, і проводиться в системі електронного навчання коледжу.

Асинхронна форма навчання дозволяє студентам отримувати доступ до контенту та навчатись за межами аудиторій, у зручний час та у зручному темпі, забезпечує студентам більшу гнучкість у його проходженні. Лекції, самостійна робота та практичні заняття організовані за принципом асинхронних сценаріїв.

Викладач супроводжує курс, згідно визначених політик курсу та силабусу (тобто веде форум з інформацією щ супроводжу вивчення  нової теми, про обов’язкові матеріали до опрацювання, про завдання на тиждень, дедлайни ect, оцінює завдання та надає зворотний зв’язок щодо їх виконання, правил онлайн-етикету тощо).

Навчання за даним сценарієм можливе для дисциплін з сертифікованим онлайн курсом та для студентів бакалаврських груп та старших курсів.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input