Запрошуємо на навчання за новими спеціальностями

Світ нестримно розвивається, змінюються напрямки людської діяльності, виникають нові професії, невідомі ще з десяток років тому. Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола є вищим навчальним закладом Тернополя, який враховує ці тенденції розвитку суспільства та попит на ринку праці, а тому провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти за перспективними для міста та країни спеціальностями.

Коледж займає вагоме місце в освітньому просторі Тернополя вже більше двадцяти років, а тому, поряд із давно існуючими, започатковує підготовку здобувачів освіти за новими спеціальностями у сфері медіа, земельній та транспортній галузях. Вперше в Тернопільській області коледж розпочав підготовку за безперечно затребуваною спеціальністю «Геодезія та землеустрій» (галузь знань «Архітектура та будівництво») за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра (на базі 9-го класу). Фахівці цієї галузі займаються земельними питаннями: відведенням земель підприємствам чи організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організовують раціональне використання та охорону земель, займаються експертною оцінкою землі та нерухомості. Випускники спеціальності зможуть працювати молодшими інженерами, техніками-землевпорядниками, фахівцями з інформаційних технологій в земельній сфері, техніками-геодезистами, картографами та проектувальниками.

Не менш затребуваною на ринку праці є спеціальність «Автомобільний транспорт» (освітня програма «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»), адже потреба у фахівцях автомобільного транспорту, які здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботу з проведення технічного обслуговування і ремонту автомобілів та устаткування, інтенсивно зростає. Підготовка також здійснюється за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра (на базі 9-го класу). Студенти, вивчаючи будову автомобіля, автомобільні двигуни, технічну експлуатацію авто та основи їх технічної діагностики, зможуть обіймати посади головного інженера, керівника сервісної служби, директора станції технічного обслуговування, начальника автопарку, логіста на провідних підприємствах автомобільної галузі міста та області.

У коледжі дбають й про ступеневість освіти, адже тепер здійснюватиметься підготовка фахівців за спеціальністю «Журналістика» (освітня програма «Видавнича справа та медіакомунікації») за освітнім ступенем бакалавра (після 11-го класу). Цей напрям є одним із найбільш динамічних на світовому ринку праці. Фахівці цієї сфери не лише створюють контент, але й редагують його, просувають, продають, аналізують, вдосконалюють. Випускники спеціальності можуть працювати редакторами у видавництвах та мас-медіа, журналістами, контент-редакторами, Digital-редакторами, фахівцями з реклами та PR, керівниками проектів та програм у сфері медіакомунікацій, фахівцями з нових медіа, візуальних та текстових комунікацій, мультимедійного виробництва в усіх соціальних сферах: органах державної влади, бізнесових структурах, на підприємствах, у професійних, партійних та громадських організаціях тощо.

Галицький коледж, поряд із новими спеціальностями, віддавна здійснює підготовку фахівців більш ніж 20 професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра та освітнім ступенем бакалавра. Для цього заклад забезпечений професіональним викладацьким колективом, сучасною матеріально-технічною базою та має тісну співпрацю із базами практик та місцями працевлаштування випускників.

Більше про Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, його структурні підрозділи та умови вступу у 2020 році дізнавайтеся на нашому сайті, за номерами телефонів (0352) 52-13-72, 25-76-49, 0679886554, 0684023821, або ж за адресою м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15.

Ваше майбутнє – це Ваш вибір. Нехай він буде виваженим та мудрим!

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input