Для осіб з порушенням зору

Служба охорони праці


Служба охорони праці структурний підрозділ Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола, створений для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, у соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. Працівники служби охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договорам та актами з охорони праці, що діють в межах коледжу.

Функції служби охорони праці

Розроблення спільно з іншими підрозділами коледжу заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-медичної допомоги у виконанні запланованих заходів. Підготовка проектів наказів згідно з питань охорони праці і внесення їх на розгляд директора.
Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки закладу перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Складання звітності з охорони праці за встановленими нормами.
Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
Складання за участю керівників підрозділів коледжу переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах коледжу, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах коледжу.
Розгляд:

 • питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства(у разі необхідності);
 • листів, заяв, скарг працівників підприємств, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

Організація:

 • забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють у межах коледжу, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;
 • роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці;
 • нарад, конкурсів тощо з питань хорони праці;
 • пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

Участь у:

 • розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
 • розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах коледжу;
 • складенні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
 • організації навчання з питань охорони праці.

Контроль за:

 • виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами , спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
 • наявність в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт своєчасним внесенням до них змін;
 • станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
 • своєчасним проведенням навчань з питань охорони праці, інструктажу з охорони праці;
 • забезпечення працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;
 • санітарно-гігієнічними та санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;
 • дотримання у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг пішохідних доріжок;
 • організацією робочих місць у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхового експерта з охорони праці.