Особливості організації освітнього процесу у 2020-2021 н. р.

Новий навчальний рік в умовах нестабільної епідеміологічної ситуації в країні вимагає гнучкості та взаєморозуміння від усіх учасників освітнього процесу. 

У Галицькому коледжі ухвалено Наказ "Про організацію освітнього процесу у 2020-2021 н.р. в умовах адаптивного карантину", яким буде регулюватися наше життя у стінах закладу. 

Згідно цього Наказу, а також на підставі Законів України «Про вищу освіту» (ч.3 ст.2), «Про фахову передвищу освіту» (ч.3 ст.2), керуючись Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50, Положенням про організацію освітнього процесу у Коледжі та з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії адаптивного карантину у Галицькому коледжі:

1. Погоджено можливість проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання (при можливості проведення навчальних занять онлайн враховувати забезпечення дотримання належності результатів навчання з дисципліни, їх рівень та наявність відповідних інструментів оцінювання).

2. За умови неухильного дотримання обсягів навчального навантаження здобувачів освіти і педагогічних (науково-педагогічних) працівників, дозволено гнучке планування розкладів занять груп і підгруп.

3. З метою підвищення надійності інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу і забезпечення контролю за дотриманням розкладу занять постійно оприлюднюватиметься на сайті Коледжу (структурного підрозділу) актуальна інформація про розклад і форму проведення занять, засоби дистанційної комунікації за кожним із освітніх компонентів (посилання на відеоконференції і паролі доступу, електронні адреси для зв’язку тощо).

4. Забезпечено при укладанні розкладів:

 • асинхронне відвідування навчальних корпусів різними групами з метою мінімізувати кількість здобувачів освіти, які одночасно перебувають у приміщеннях Коледжу;
 • відвідування всіх видів занять і практик здобувачами освіти у групах з рекомендованою кількістю осіб, при цьому при заповнюваності навчальних приміщень має враховуватися забезпечення максимальної дистанції між здобувачами освіти;
 • передбачити мінімальну кількість переміщень здобувачів освіти між аудиторіями.

5. Визначено основними засобами дистанційної синхронної і асинхронної комунікації (сервіси) Zoom та інформаційно-освітнє середовище Коледжу на базі платформи Moodle.

6. Керівники структурних підрозділів при прийнятті рішень щодо форми проведення занять забезпечують неухильне дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. за № 641 (із змінами) та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020р. за № 50.

7. Регулярно проводитиметься роз’яснювальна робота та інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти.

8. Дозволено вхід до навчальних корпусів (здобувачам освіти, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та адміністративно-господарському персоналу) і переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або респіратора і зберігати, за можливості, масковий режим упродовж занять.

9. Забезпечено провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш як 10 хвилин після кожного заняття та вологе прибирання через кожні дві пари.

10. Визначено основними сценаріями організації освітнього процесу при необхідності переходу на дистанційне навчання в умовах адаптивного карантину наступні: синхронне он-лайн навчання, гібридне навчання, перевернутий клас та асинхронне он-лайн навчання.

Контакти

Тернопіль,
вул. Б.Хмельницького, 15 (корпус №1)
вул. Б.Лепкого, 4 (корпус №2)
вул. вул. Б.Лепкого, 12 (корпус №3)

 • Тел.: (0352) 52-13-72
 • Email: info@gi.edu.ua
Приймальна комісія Online
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Невірне значення!
Пропонуємо допомогу кожному!

Пам'ятай! Ти не один.

Завжди знайдуться ті, хто підтримає тебе, допоможе розібратися у складній життєвій ситуації, підкаже правильний шлях вирішення конфліктної ситуації.

Коротко опиши суть своєї проблеми та вкажи особисті контактні дані.

Конфіденційність інформації гарантуємо!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Невірне значення!
Зворотній зв'язок
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть ваше повідомлення!
Невірне значення!
Запропонувати зміни

Коротко опиши суть твоєї пропозиції, обери кого вона стосується (викладачі, дирекція коледжу, гарант освітньої програми, завідувач відділенням, адміністрація коледжу, студентське самоврядування) та вкажи свої контактні дані, щоб ми змогли повідомити тебе про результати її розгляду.
Дякуємо за співпрацю!


Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Опишіть вашу проблему!
Оберіть, кого стосується дана пропозиція!
Неправильне значення!
Пропозиції стейкхолдерів
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Юридична клініка: online консультація
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Вкажіть запитання!
Невірне значення!

Студенти

 • відповідають за якість навчання на рівні з Коледжем;
 • беруть участь у формуванні та корегуванні освітньо-професійних програм;
 • ініціюють запровадження вибіркових курсів;
 • формулюють запит на очікувані результати навчання на основі результатів наскрізної практичної підготовки.

В рамках студентоцентрованого підходу до навчання вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі та процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі.

Адмінперсонал

 • реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти: здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту відповідно до динаміки запиту;
 • забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень, а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес;
 • забезпечують об’єктивність оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «оцінювання знань» в систему «оцінювання компетентностей»;
 • запобігають академічній недоброчесності.

Випускники

Успішність випускників Коледжу, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх відгуки щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх програм.

Абітурієнти

Профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Коледджу дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Коледжі, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований вибір спеціальності.

Громада

Запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Коледжу корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

Бізнес

Думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Коледжі, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Коледжу.

Місцева влада

 • формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності, що дозволяє оновлювати перелік і зміст освітніх програм;
 • як потенційний роботодавець може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Коледжу;
 • здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець;
 • сприяє інтеграції результатів науково-дослідної діяльності Коледжу до розв’язання локальних суспільно-політичних та економічних проблем.

МОН України

 • рзробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання ЗВО;
 • розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу;
 • через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на ринок праці, в тому числі регіональний, стимулюючи реалізацію навчальних програм за дефіцитними спеціальностями.
Пропозиції стейкхолдерів. Фаховий молодший бакалав
Оберіть категорію!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Оберіть освітню програму!
Опишіть ваші пропозиції!
Невірне значення!
Асоціація випускників
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Вкажіть ваш контактний телефон!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Введіть символи, що зображено на рисунку
Invalid Input
Органайзер
Вкажіть ваше повне ім'я!
Вкажіть вашу e-mail адресу!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Публічне обговорення

Форма для внесення пропозицій

Оберіть структурний підрозділ
Введіть дані
Введіть email!
Оберіть структурний підрозділ
Invalid Input
Invalid Input