Для осіб з порушенням зору

Human Resources Department


Мета роботи відділу:

ведення ефективної кадрової політики, оформлення документації та особових справ працівників, сприяння в оформленні документації для проведення різних видів навчань для працівників, забезпечення вчасного оформлення документації для проведення виплат заробітної плати, ведення військового обліку працівників та студентів.

Основними функціями та обов’язками відділу є:

 1. забезпечення коледжу працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікацій;
 2. оформлення та ведення кадрової документації відповідно до чинного законодавства;
 3. участь у формуванні зарплатної політики та системи преміювання, дотримання штатного розпису та виплат по зарплаті, участь у створенні штатного розпису та тарифікації педагогічних працівників коледжу і гімназії «Гармонія» та інших структурних підрозділів;
 4. відображення у особових справах оцінки та розвитку працівників;
 5. сприяння у підготовці документації для підвищення кваліфікації та атестації працівників коледжу;
 6. участь у роботі атестаційної комісії коледжу;
 7. підбір кадрів викладачів, оформлення відряджень на підвищення кваліфікації та інші навчання в рамках погодженого плану навчання;
 8. формування кадрового резерву працівників;
 9. оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів директора коледжу.
 10. підготовка наказів по особовому складу працівників коледжу (прийняття, звільнення, відпустки, оплата праці, тощо), реєстрація та підпис у посадових осіб;
 11. оформлення на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці, а також перевід на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи;
 12. направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці.
 13. формування і ведення особових справ працівників, внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю;
 14. розробка перспективних і річних планів з праці і кадрів;
 15. ведення обліку трудових книжок та записів про трудову діяльність працівників, підрахунок стажу роботи (в.т.ч. педагогічного) та ін;
 16. облік надання відпусток працівникам, контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 17. оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам коледжу ;
 18. вивчення особливості переміщення і причини плинності кадрів, участь у розробці заходів щодо їх усунення, співпраця з міським центром зайнятості;
 19. здійснення контролю за станом трудової дисципліни у підрозділах коледжу і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, ведення обліку робочого часу;
 20. складання встановленої статистичної звітності;
 21. контроль за наявністю посадових інструкцій у яких обов’язково відображено питання охорони праці;
 22. контроль за виконанням кадрових наказів;
 23. участь у роботі адміністративної і педагогічної ради та атестаційної комісії;
 24. ведення військового обліку працівників та студентів.

Місце знаходження відділу кадрів: корпус №1 по вул. Б.Хмельницького, 15, м.Тернопіль, пошт.інд. 46001,
тел. (0352) 52-76-11
Керівник відділу – Михалевська Галина Романівна.