Для осіб з порушенням зору

Сектор акредитації та ліцензуванняМета діяльності відділу – здійснення комплексу заходів щодо підготовки, організації, супроводу та проведення ліцензування й акредитації, напрямів підготовки (спеціальностей), з яких в Коледжі  здійснюється підготовка фахівців.

Основними завданнями Відділу є:

  • організація методичної роботи з підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за відповідними спеціальностями в Коледжі;
  • координація співпраці з іншими структурними підрозділами Коледжу з питань підготовки справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу;
  • супровід справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу в Єдиній державній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО), Міністерстві освіти і науки України, Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти та інших установ, що здійснюють акредитацію;
  • надання методичної та інформаційно-консультативної допомоги в підготовці матеріалів справ щодо ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм Коледжу;
  • здійснення контролю за своєчасним оформленням ліцензій та сертифікатів про акредитацію освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки), їх переоформленням;
  • проведення аналізу змін у нормативно-правовій базі з питань ліцензування освітньої діяльності, акредитації освітніх програм та доведення цієї інформації про зміни до структурних підрозділів Коледжу;
  • аналіз пропозицій стейкхолдерів щодо перспективності та необхідності відкриття тієї чи іншої спеціальності в Коледжі, узагальнення відповідних рекомендацій адміністрації Коледжу;
  • зберігання ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей, які є в наявності в Коледжі, на термін згідно з чинним законодавством.