Для осіб з порушенням зору

Academic Department


Академічний відділ є консультаційним, аналітичним та сервісним центром, що відповідає за вироблення, впровадження та перевірку якості академічних політик. Відділ формує систему інституційного нормативного забезпечення та координує діяльність коледжу у реалізації завдань внутрішньої системи якості.
Основні функції та обов’язки відділу:

  • організація та координування навчальної та методичної роботи в Коледжі
  • організаційний супровід ліцензування, акредитації освітніх програм, спеціальностей і Коледжу загалом
  • упровадження в освітній процес нових академічних політик Коледжу, моніторинг їхньої ефективності
  • розвиток академічної співпраці
  • формування реалізація політики неперервного професійного розвитку педагогічного та науково-педагогічного складу коледжу
  • розробка та реалізація політики Коледжу щодо забезпечення якості освітніх послуг, збір та аналіз інформації про якість освітніх послуг