Для осіб з порушенням зору

Financial and Economic Department


Важливим структурним підрозділом у визначенні пріоритетних напрямів фінансово-економічної діяльності Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола є фінансово – економічний відділ .
На фінансово – економічний відділ покладено виконання таких функцій:

 • організація бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та установчих документів;
 • контроль над дотриманням порядку оформлення первинних документів;
 • систематизація інформації, що міститься в первинних документах на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних рахунках бухгалтерського обліку в тому періоді, в якому вони були здійснені;
 • для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведення інвентаризації активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка;
 • організація і безпосереднє здійснює прогнозування основних економічних показників діяльності коледжу;
 • планування, організація та проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • підготовка та подання статистичної інформації, пов’язаної із проведенням процедур закупівель за державні кошти та із виконанням інших функції, віднесених до компетенції відділу;
 • розроблення калькуляцій плати за навчання та вартості інших платних послуг, які надаються коледжом;
 • організація та участь у розробці кошторису коледжу;
 • здійснення необхідного контролю за виконанням прийнятих рішень з вище названих питань;
 • проведення заходів по виявленню та реалізації потенційних можливостей коледжу з метою залучення додаткових доходів;
 • виконання завдань адміністрації коледжу щодо пошуку та мобілізації ресурсів, необхідних для належного матеріального забезпечення навчального та виробничого процесів.