Для осіб з порушенням зору

Department of Organizational and Administrative Support of the Educational Process


Відділ організаційно-адміністративного супроводу освітнього процесу – підрозділ коледжу, діяльність якого пов’язана з оперативним вирішенням основних питань організації діяльності в коледжі. Головна мета відділу – забезпечення інформаційної підтримки та вирішення логістичних питань рівня Студент – Відділення, Студент – Коледж, Викладач – Коледж.

Основні функції відділу:

 • адміністративна підтримка студентів денної та заочної форм навчання:
  1. документальний супровід руху студентів;
  2. оформлення та супровід особових справ студентів, підготовка і передача особових справ в архів, підготовка і відправка документів в інші освітні заклади згідно із запитами;
  3. аналітична діяльність щодо академічної успішності студентів, узагальнення результатів поточного та підсумкового контролю навчальної роботи на рівні коледжу;
  4. контроль за організацією і ходом екзаменаційних сесій, узагальнення і аналіз підсумків сесій;
  5. ведення зведеного діловодства щодо призначення стипендій
  6. підготовка документів до державної атестації студентів; керівництво і контроль за роботою секретарів ДЕК, узагальнення і аналіз підсумків роботи ДЕК відповідно до звітів голів;
  7. організація видачі студентських квитків;
  8. замовлення та видача дипломів про освіту та додатків до них, академічних довідок, дублікатів дипломів, індивідуальних навчальних планів, залікових книжок, студентських квитків, а також організація оформлення інших документів для студентів і випускників усіх форм навчання.
 • організаційний супровід освітнього процесу в коледжі:
  1. адміністрування єдиної державної електронної бази з питань освіти;
  2. контроль за використанням аудиторного фонду коледжу;
  3. планування і складання розкладу навчальних занять, екзаменаційних сесій для денного та заочного навчання, роботи державних екзаменаційних комісій (ДЕК);
  4. облік навчального навантаження викладачів, контроль за розрахунками обсягів навчального навантаження науково-педагогічних та педагогічних працівників та його виконанням;
  5. оформлення роботи викладачів на умовах погодинної оплати, облік використання погодинного фонду;
  6. ділова переписка з громадянами і відомствами з освітніх питань;
  7. підготовка державної статистичної звітності (2-3 НК) і звітів про роботу коледжу за формами, передбаченими чинним законодавством;
  8. контроль за дотриманням дисципліни освітнього процесу викладачами і студентами.

Відділ у своїй діяльності підпорядковується заступникам директора коледжу та фахового коледжу, директору коледжу.

Для вас працюють:

 • Волянська Оксана Михайлівна, інспектор з кадрів з обліку студентів, методист
 • Масловська Інна Богданівна, адміністратор ЄДБО.
 • Методисти відділень (Данилюк Софія Михайлівна, Чекановська Леся Богданівна, Зайкіна Ірина Павлівна, Чумадевська Христина Василівна).
 • Методист відділу ПТО – Токар Наталія Теодозіївна

Місцезнаходження – корпус №1 Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола вул.Б.Хмельницького 15, м.Тернопіль, 46001, каб.35, тел. (0352) 52-51-80 внутр. тел. 106.
Графік роботи: 08.30 – 18.00, перерва на обід: 13.30-14.30, субота та неділя – вихідні.

До уваги студентів

Замовлення довідок чи інших документів можна здійснити по телефону або безпосередньо у відділі. Термін виготовлення замовлень – 3 робочих дні.